Kwetsbaarheden verholpen in Google Android

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 07-12-2021 NCSC-2021-0956  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-12-2021
medium
high
NCSC-2021-0956 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Android. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-0918 en CVE-2021-0930 worden door Google aangemerkt als "critical". De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende op afstand door middel van een speciaal geprepareerde transmissie in staat willekeurige code uit te voeren in de context van een proces met verhoogde rechten.

Google geeft aan dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-1048 mogelijk op kleine schaal gericht actief wordt misbruikt.

In deze update zijn ook een aantal niet nader omschreven kwetsbaarheden in third-party closed source modules verholpen. Hiervan is echter geen detailinformatie beschikbaar. Qualcomm schaalt de ernstigste kwetsbaarheden in als 'critical'.

Google heeft inhoudelijk weinig details beschikbaar gesteld over de kwetsbaarheden.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android Operating System

Samsung

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Samsung

Samsung heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Samsung voegt zelf nog de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-25500, CVE-2021-25501, CVE-2021-25502, CVE-2021-25503, CVE-2021-25510, CVE-2021-25511, CVE-2021-25512, CVE-2021-25513, CVE-2021-25514, CVE-2021-25515, CVE-2021-25516, CVE-2021-25517, CVE-2021-25518 en CVE-2021-25519 toe aan hun beveiligingsadvies. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-13871, CVE-2021-0434, CVE-2021-0649, CVE-2021-0650, CVE-2021-0653, CVE-2021-0672, CVE-2021-0799, CVE-2021-0918, CVE-2021-0919, CVE-2021-0920, CVE-2021-0921, CVE-2021-0922, CVE-2021-0923, CVE-2021-0924, CVE-2021-0925, CVE-2021-0926, CVE-2021-0928, CVE-2021-0929, CVE-2021-0930, CVE-2021-0931, CVE-2021-0932, CVE-2021-0933, CVE-2021-1048, CVE-2021-1921, CVE-2021-1924, CVE-2021-1973, CVE-2021-1975, CVE-2021-1979, CVE-2021-1981, CVE-2021-1982, CVE-2021-30254, CVE-2021-30255, CVE-2021-30259, CVE-2021-30284

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.01 07-12-2021 NCSC-2021-0956  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-12-2021
medium
high
NCSC-2021-0956 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Samsung heeft updates uitgebracht om de Android kwetsbaarheden die voor hun vlagschiptoestellen van belang zijn te verhelpen. Ook zijn in deze updates de voor Samsung-toestellen specifieke kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-25510, CVE-2021-25511, CVE-2021-25512, CVE-2021-25513, CVE-2021-25514, CVE-2021-25515, CVE-2021-25516, CVE-2021-25517, CVE-2021-25518 en CVE-2021-25519 verholpen.

  Versie 1.00 02-11-2021 NCSC-2021-0956  
 
medium
high
Signed-PGP →  
02-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0956 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.