-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat OpenShift
Advisory ID   : NCSC-2021-0959
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-25648, CVE-2021-3121, CVE-2021-3653,
         CVE-2021-22922, CVE-2021-22923, CVE-2021-22924,
         CVE-2021-31525, CVE-2021-33195, CVE-2021-33197,
         CVE-2021-33198, CVE-2021-34558, CVE-2021-36222,
         CVE-2021-37750
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211103
Toepassing   : OpenShift
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in OpenShift. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot systeemgegevens

  Red Hat categoriseert deze kwetsbaarheden volgens de CVSSv3 methode
  met een hoogste score van 8.8.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:4104

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYJoYOEs56R4sCd0AQrx0wv/Wy3DmuCaWDiDzwvloC6B17ZpxkMZTXEO
fnmnCOwx27ALUKYrSSg7tCafcrHJkSVMqaOpk0uPNtou6KLh6oMAFECULtfjMg33
POkOUlzJzibrWrSXx/GcZxzPo64L6RGdJpRepBK3MRZ4Et/D/aEq7SD7OEa/ULMu
nYaDE++Vsv813BN1zNir/jS8q7z05qpr+29pEg60SYIG1nlOAPfRgqTJUY3yXlKU
94xWEHg3YQkKrszTQy1c2BJNjstlZyncetVmEb/mM0HBBdRBsHZ2ZEUefawEAC7j
thj3MQSwrjzXuckGr/RLEgli/fX1LsFZSBYyazckZV7xCy8fbrGCMaDV84jr1hAF
113NMr05rCCcGKNbCiOFUzdyzvcLXFkW4ajzYeyddlVnig2lmq4NHMuXIjsNrp43
RB21LIqa+HVsSBnGt2DZepD0alqTL8jTcY+SzxlHfhe0pXmlArhMhoawyWQESkzb
qxIPHkqOK7l4NR3/GLCEsKQ2O2aLVXp6
=paq5
-----END PGP SIGNATURE-----