-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in php
Advisory ID   : NCSC-2021-0963
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-21703
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211103
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in php. De kwetsbaarheid stelt een
  lokale kwaadwillende in staat verhoogde rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.php.net/ChangeLog-8.php#8.0.12

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 35. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /6PZVLICZUJMXOGWOUWSBAEGIVTF6Y6V3/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYJ1suEs56R4sCd0AQotmgwAh3t5z7Why7uOjNsm27C33Q1PZ6dY6Lf7
uFoqwB91cdVpm2JDYOdgM2mg8V0PtXxM1pno6C1d66LVshz5UzgSuE4DspohdK4p
TENXh5AKuDpiI5itPyHUGa2xjAmfETqn1Pb7UjIFow+Zq5I646NRKrbHOBR2FO4L
RA0IZmTQG7GGh8M/4cEFiaxxBWBTbSXhqq7sbpVamaY+qUhmL/eKCOkdhybERayG
rzi0eS/e7I9vXJyMV5LpSS3+Cm29r2vUhGZeICdEfifgkpcTDABNpizXB0WKHHUs
/I/pgTho7FNF9cODSPEpCtxPSr8tbWUh6ZjKeTBEYyngtL3JOpVkGrVTECcO9bgj
4f+6LEm/JDtl100BuXN1Yroa0raobwZXmCt+pJcmHgk2Iy9swfkNyMYRY5fEagl5
mPIbK1R4XQekvSRuxZdnWqGUh/oDFhhGUllG/x+J4LPICiuddOmqzqz4liyqCUJE
FfUd0RFecMtC2BZVbCLRdDh5EKnl2iTV
=gpLj
-----END PGP SIGNATURE-----