-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in php
Advisory ID   : NCSC-2021-0963
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-21703
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211207
Toepassing   : php
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in php. De kwetsbaarheid stelt een
  lokale kwaadwillende in staat verhoogde rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.php.net/ChangeLog-8.php#8.0.12

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 35. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /6PZVLICZUJMXOGWOUWSBAEGIVTF6Y6V3/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /D5SCXUGIHHCMMDJ4KQPRDMJZB4DQFEII/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYa9suuEs56R4sCd0AQpVbAv9FyLwzI9jvpHBXlK9LyLAAyYnbz022sXK
QgXgtZU4Y4jvwA1olRLpK9v4omqVAxz2GZPXfGA7CR9mtmGVZ+M4hyuyzFLWGyI5
3QAvAUoEmNMuiAEq6T/3Eiz/KoLbv9FEdOZM3EIKJ1yhWkbawVIX53lMaSDeiuK0
LT2qAWum9kwb6x4/WHCAzuqkOtm9QYvbdmgHzuk4HMNgbWbE1RAd4lP24VBg6hIx
xz7QihvRKf+bmHVKjT11Je7q5Q8Kzz3r5Y3XAtlq9i3qS2EwAG6CnYggVq69Wiwp
GUQMVeSVKYDD2qdZdrR1qw57+WZ8e6z0tGrtkNKPIQsmNbFq27sy4wj9HXJdXc8K
iuqk31gJ+vFnJssjxjwJ+q7ef8XAUy9+4aKX74t63WbONXIdrc/N+wxHo0Asgj38
5nbAv4chwSKJhNpxJax4S6hOy+8M8lRsAZypZBxJvmhgWMZ/igYf943QVLpdUjuz
hmrJ9DqoGLerThCLDNsQ3CbHFTqrGJ98
=NGj+
-----END PGP SIGNATURE-----