-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in php
Advisory ID   : NCSC-2021-0963
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-21703
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220124
Toepassing   : NetApp ONTAP
         PHP
Versie(s)    :
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in php. De kwetsbaarheid stelt een
  lokale kwaadwillende in staat verhoogde rechten te verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.php.net/ChangeLog-8.php#8.0.12

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 35. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /6PZVLICZUJMXOGWOUWSBAEGIVTF6Y6V3/

  -= NetApp =-
  NetApp heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in Clustered Data ONTAP. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://security.netapp.com/advisory/ntap-20211118-0003/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /D5SCXUGIHHCMMDJ4KQPRDMJZB4DQFEII/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYe6HixypWqw/ZiuAAQqvnQwApGWS00IjyS63DMILxM+crqpY5TqWzLlc
+YzCl521CfuFsv9cTs0wgQsCBFyJ0NzNaDgduIycqmUMmebpfpuMBKtC3hq9gTYN
0ZC9TuNEErd0Z/9VcWQrC6gpTgKwyCFzK2G5d+mxnk7jsVSgryI76M7fvXyynIWM
aYi3+szckMbNcJ+1UR3yBDacC9i7YogdMpOMy16pKHEywXTneh1tcCF26efRFkFG
nF+k94qJ+8lI5lRPbPnFWViClTkvUYLmV81hVuqeL1CHJ5Q85sCEhHvvcLftWtmg
TLh0kzHjz24EuXoPKwiu1RqZjO7tJi+V0Bs7qhN8aKGCVLPU/2bvhTDaZ6Got7Wu
wdEFgRdRA4CsBR7DeUAzF4xc+Fhj2WdCY7Bn55A4WLOPCSGe0KgY9FYXRCnCfVsg
6wFpGLgfceO/vN0Cuzg6Ira+1SCqK9QEoZSag3LdQ9/Ouq/maEHDYpWKGAMAaE3i
MsC2FdTSrk32gSQwoQpSlaU4Jx+Jp8JO
=TaJG
-----END PGP SIGNATURE-----