-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in systemd
Advisory ID   : NCSC-2021-0972
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-33910
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20211105
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Linux

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in systemd. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in gelegenheid een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

Mogelijke oplossingen
  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2021
   /suse-su-20213611-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYUJTOEs56R4sCd0AQqglwv/f+qSaUDMaAT0zTKkFqSDhggcBcS8FG+8
gZuFVcyMtqETc9dRVNQi8uGkgoDGkV2OxET0CWpiLuwNzkGOc4qvDgw6I8sPv4rR
bi63NexM/NScs5LE4Zm2eXwhPIJ5UNWSOx5g1ygtQZWRjsEkHLmsLAuoTC0vt1yb
cHjdRZBO7dH2YUL+JEehjmTg1DPkg0wHbRV4cOset4yKLzHOJnuvxmBxguFXngH+
fV7IQa++u1K1/tWmkFyCCw6Jm7VAfsVJL0Cu22QTYQPr3U1taRqg1Paqj7yx36UV
ycNiNNf7UiFx0Q4F7VHO/6A/6hqmEps+FALds0Q6/np2JG4qevglvHA3KA0Y5Uf6
jS6SJCnljzSj3nw0qBrzB+KvisaityBh4kB0KNYyopTulspjCViKwVPD8A8Onnhm
EFllTLq1cvPPShtdZXi0h0lI45BrfewkajyeR0OYV3PTKeHVAZyDWOLZMcUiBZxX
MpDok0RMkQ3c1rGOHys1ESTmi808YrIG
=9siB
-----END PGP SIGNATURE-----