-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verhopen in Java
Advisory ID   : NCSC-2021-0975
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163, CVE-2021-2341,
         CVE-2021-2369, CVE-2021-2388, CVE-2021-35550,
         CVE-2021-35556, CVE-2021-35559, CVE-2021-35561,
         CVE-2021-35564, CVE-2021-35565, CVE-2021-35567,
         CVE-2021-35578, CVE-2021-35586, CVE-2021-35603
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211105
Toepassing   : Java
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Java. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5VOJHYCWQ5VVLZ6J4OKIW2JS6MBT7VLM/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYUJKuEs56R4sCd0AQphZwwAiEmY+o1JFco4Of/rldHzzmjg+FKkcoSM
AC5EZBuawssO7Ieco9rlPi/PpBnbbILTB5rtsvjieAAw8ZoAE/hFkT17GQcNbyYp
Yas9uXTRFYHqhNk/JBlxAOnsPQnH6NTY3Ts7yZcLkkevCbT4EBwYK6mWK/7ZTWLK
gPJ5jGu0tSA6oKgf9f+blTwbIDa1PiActSzFMeylAF4QfqSenIUCops13PbtMRpE
lWQxSHWdBr5O49kxjcjhap7gLQP2EHv3YN9XunnZaAKAOLqNgqYNFCP/eZcicgD9
A2/V9mntCBn4D45XUdpOpnN0V/pjIUZlvJO0IE3lxPuy4HcmdJwxQ8Rck/JReOVY
/5pyxaKJOmbwboHPOBn5MW4OLiWknp19imaGvUDVdnwB03toKRBCMhKCytDl+cXD
G1DLVQUV1tA+RiGRgVl1FLr3qD8yt+f4qypQBP+SW03GCrGbzMNnmyGu6d/eSptz
iqxbWunlV3QVvbToPDgDiGFR5EI0f/Vi
=b2qI
-----END PGP SIGNATURE-----