-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verhopen in Java
Advisory ID   : NCSC-2021-0975
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163, CVE-2021-2341,
         CVE-2021-2369, CVE-2021-2388, CVE-2021-35550,
         CVE-2021-35556, CVE-2021-35559, CVE-2021-35561,
         CVE-2021-35564, CVE-2021-35565, CVE-2021-35567,
         CVE-2021-35578, CVE-2021-35586, CVE-2021-35603
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211117
Toepassing   : Java
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap
  15.3. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Java. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  Jave 1.8.0 OpenJ9:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5VOJHYCWQ5VVLZ6J4OKIW2JS6MBT7VLM/

  Java 11 OpenJDK:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /CY22JAEBEGW675Z365MZJV47IFLWRYR4/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZTrtuEs56R4sCd0AQqffQv/YOHoTXzuIH5GwxCej+GWs03cUnheV1X4
z3osfFlbx2XkeeUfHhjPm6VnZQn9P4eHee5SiO/SURhCBbuEJn9ai5zwzByO23mJ
UZbW465Hh/RAJ4GQ5STiQaojjgtJis6n3Los2NleC0Dsr/6uPT3AvR7WFhZUH66q
OWoCA+btzPxDdPdd6w9h0BKbOc6OU1+k+MSTljGGBMh90gW/nqA+UHCTxuCOyU30
3MTZy/1KzDC10fWZizE9afVuqOXO/0y4uQDi2QpCdBQw9vvqE+e5GRSesdf5TEoV
UyPgfCj6GSlJdtOXyHGZN1aeXcKl/NaHsqYIXxfS0q0mVhGTothW52LGbTBvC1Wo
U7lBwmeBDIfhDqFoE9/A1cUW8SIopH/LQd9ZZhtiEtZQkaTW4dOV+qCLkbUpk5aO
EqokGDVwsPij5zVnEpsvHoBMjFVa64Me3BcLVG1Rr5Sn0PMW0sbq6Nd6v8O3oNDM
T7lcZOMom+0H1jdKNgkyLtkz/kgoEJb3
=Ok/8
-----END PGP SIGNATURE-----