-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verhopen in Java
Advisory ID   : NCSC-2021-0975
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163, CVE-2021-2341,
         CVE-2021-2369, CVE-2021-2388, CVE-2021-35550,
         CVE-2021-35556, CVE-2021-35559, CVE-2021-35561,
         CVE-2021-35564, CVE-2021-35565, CVE-2021-35567,
         CVE-2021-35578, CVE-2021-35586, CVE-2021-35603
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211118
Toepassing   : Java
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS
         OpenSUSE

Update
  Er zijn updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 en OpenSUSE Leap
  15.2 om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Java. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  Java 11 OpenJDK:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2021-November
   /048393.html

  Java 1.8.0 OpenJDK 8:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2021-November
   /048394.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /443XZX47COH5AR2HZJWHHPFLGZ7FL7SI/

  Jave 1.8.0 OpenJDK 8 voor OpenSUSE Leap 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5VOJHYCWQ5VVLZ6J4OKIW2JS6MBT7VLM/

  Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /CY22JAEBEGW675Z365MZJV47IFLWRYR4/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZYjkOEs56R4sCd0AQrvNwv/RsYxJYgAarDXcqo8SVK6PID0JX8uKzmo
i16Kr7htJSkHnC7LRmIE7g5qgACdo7WuPrPQ4i/SYu71omoImEcZuCLtGghyDMZg
vDxcV+XrXf6W6NVkDEk91xHS795ziP8rxWxg0P7wD8Kwg6pW7yKthOC8w82p9URU
pMyPw/FerhNoQxdXD4VVKNxuNBXtmu6RU6XhbKUFJrZcFVNcLj16wbcv9RQlmDly
bqFQW89FNiMSPuQh4Dbk88SQCRcEgGYii+hVl4Jz45FWNw9R4rgTDWdi8I17C/iJ
QCB/hRl5a1QGfvbmW2g8/T+wPSU4QBvjgbQtKRwRY0axUVUOX1RBw1wag+Jp87Qn
WxC2KXBZRvktoqH3VfTPr3jGWj4Hz4ruvS3Y+fWcHPPLXUeif02G4ESn01DlHU/r
L/J4CFwmbIQt/tWKklnV4PUY09WIeJMnrbb8WbZwSQ8AwvtuK2ADKWSiTMFQSoc0
6LuND92CwtPhCxUUReF/tK6JaFc9tv/q
=Y3P5
-----END PGP SIGNATURE-----