-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verhopen in Java
Advisory ID   : NCSC-2021-0975
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-2161, CVE-2021-2163, CVE-2021-2341,
         CVE-2021-2369, CVE-2021-2388, CVE-2021-35550,
         CVE-2021-35556, CVE-2021-35559, CVE-2021-35561,
         CVE-2021-35564, CVE-2021-35565, CVE-2021-35567,
         CVE-2021-35578, CVE-2021-35586, CVE-2021-35603
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211125
Toepassing   : IBM MQ (voorheen WebSphere MQ)
         Java
Versie(s)    :
Platform(s)   : CentOS
         Debian
         OpenSUSE

Update
  Debian en OpenSUSE hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Java. De kwetsbaarheden stellen
  een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  -= CentOS =-
  CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel
  handmatige installatie, zie:

  Java 11 OpenJDK:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2021-November
   /048393.html

  Java 1.8.0 OpenJDK 8:
  https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/2021-November
   /048394.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van openjdk-17 beschikbaar gesteld voor Debian
  11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-5012

  -= IBM =-
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in Java met
  kenmerk CVE-2021-2432 en CVE-2021-2388, en de kwetsbaarheid in MQ
  zelf met kenmerk CVE-2021-38875 te verhelpen in IBM MQ. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6517670
  https://www.ibm.com/support/pages/node/6517672

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2 en 15.3. U kunt
  deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Java 1.8.0 OpenJDK 8 voor OpenSUSE Leap 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /VPYI4OMK4TI6UOJ2GUZST7WX2T6X7H6O/

  Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.2:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /443XZX47COH5AR2HZJWHHPFLGZ7FL7SI/

  Jave 1.8.0 OpenJDK 8 voor OpenSUSE Leap 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /5VOJHYCWQ5VVLZ6J4OKIW2JS6MBT7VLM/

  Java 11 OpenJDK voor OpenSUSE Leap 15.3:
  https://lists.opensuse.org/archives/list
   /security-announce@lists.opensuse.org/thread
   /CY22JAEBEGW675Z365MZJV47IFLWRYR4/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ9YCOEs56R4sCd0AQq+qgv/Q535qAX7m8/C0qF1pbsaS/zxURu8MCYh
UnNgEgDrO7xwk0T63W/jjmpYa6sxIJKpvQC/+5It+yuSzIpVeibuaY8ZwZjO2O8D
HPPkeHnIl04nWbDuPWzT6Xmix3pOc2jRb/ZU8OhtN5Hk93LhLVOnPB1k230NA7ED
Um5Vi9AR+PI6ua9clKWUd1DmWtOJCAjWD2cPcMLYRKQPSE/hHRziifujFt0nK5da
I3SmXZgC0SEIH9Perr6dAuVbWNEirN9bR2rRLFM6DdNg6cy0+Bvco1o1flwpV0JA
GONQoWVVl59XeQEPhiOqaFUr++we2XbWJoxGVJfCXglWRwFXcZQ33lMGc5f2lnsM
8xe8eZks9sfyT5Tuf4xn1Nzj9SIIsgfsyBKwcWODUozfG+6Sc45WEmYIZF1voPC4
Cx8G9T7DhW463T/NJjC61HInrukEq7Fy3XAosUsF0aEtG1i6rxLCXE5u7yk0caqh
XAkY3+zCrtm8+T7IfgdDPsBY+uO9QTRx
=KIhz
-----END PGP SIGNATURE-----