-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Redis
Advisory ID   : NCSC-2021-0980
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-32626, CVE-2021-32627, CVE-2021-32628,
         CVE-2021-32672, CVE-2021-32675, CVE-2021-32687,
         CVE-2021-32761, CVE-2021-32762, CVE-2021-41099
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211124
Toepassing   : Redis
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  SLES 15. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Redis. De kwetsbaarheden stellen
  een ongeauthenticeerde kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit
  te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

  Een groot deel van de kwetsbaarheden is alleen aanwezig op
  Redis-servers die op een specifieke, weinig voorkomende manier zijn
  geconfigureerd. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41099 is
  bijvoorbeeld alleen te misbruiken wanneer het configuratie-item
  "proto-max-bulk-len" op een zeer grote waarde is ingesteld.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van Redis heeft updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Redis 5.0.14, 6.0.16 en 6.2.6. Voor
  meer informatie, zie:

  CVE-2021-32626:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-p486-xggp-782c

  CVE-2021-32627:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-f434-69fm-g45v

  CVE-2021-32628:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-vw22-qm3h-49pr

  CVE-2021-32672:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-9mj9-xx53-qmxm

  CVE-2021-32675:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-f6pw-v9gw-v64p

  CVE-2021-32687:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-m3mf-8x9w-r27q

  CVE-2021-32761:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-8wxq-j7rp-g8wj

  CVE-2021-32762:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-833w-8v3m-8wwr

  CVE-2021-41099:
  https://github.com/redis/redis/security/advisories
   /GHSA-j3cr-9h5g-6cph

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van redis beschikbaar gesteld voor Debian 10.0
  (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2021/dsa-5001

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 33, 34 en 35. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 33:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /VL5KXFN3ATM7IIM7Q4O4PWTSRGZ5744Z/

  Fedora 34:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /HTYQ5ZF37HNGTZWVNJD3VXP7I6MEEF42/

  Fedora 35:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /WR5WKJWXD4D6S3DJCZ56V74ESLTDQRAB/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 15. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2021-November
   /020806.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ4eyOEs56R4sCd0AQos7QwAmmncvY1tfIOdOvnRpq0IMLWxw30dVqMa
tRybzyvgTbajG4sKPNwMzR0ZeVdJw3TsrQbcGLkQg2JdQFeH/nYW2m8Om0Cwm4vW
5YuyuTMU8g3YithJAKpdHBcmD4l8Ye+W999yOantouUGMLQOWUhWZvF8TKdXq/jT
U13p+skePwaWY8qM5aa+MrYTgqYnkfUSpwoCj3IPlTKoDhcAVuCylnmsLWc6CGHs
4L1/vFm8tBjpRgFwBTeox1Mr678w8nY8TQUWIRSR+5Zk8cwSmF+1sjl79tMU+DSp
Tp9CBT/m3vj0piqV/y6YlhXmZi/W0HbB1dL0RSyT3G5Y+Od4kD/7P90Fc2HGnVyP
tRPbwBqN9sYZue6JC2rkUtbgxYncrugLC8+wibwNOzT/OZgNAOx9ki8dqkNGKpng
UYgxkP0al0gk6nF6qJEGynxFeSrtUrPyuBIHMvoTLBOPhqX402rgnB2vNWy7f6HZ
HdQ0h07kCE3fFYdAnhzvG+6FNAQkF1sx
=6bhR
-----END PGP SIGNATURE-----