Kwetsbaarheden verholpen in Siemens SCALANCE

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-11-2021 NCSC-2021-0984  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0984 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in Siemens SCALANCE produkten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. Siemens werkt nog aan oplossingen voor diverse SCALANCE produkten die kwetsbaar zijn. Voor wanneer updates (nog) niet beschikbaar zijn, of niet ingezet kunnen worden, heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd.

Om de kwetsbaarheden te misbruiken moet de kwaadwillende toegang hebben tot het produktienetwerk. Het is goed gebruik om een dergelijke infrastructuur niet publiek toegankelijk te hebben.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-37726 heeft van Siemens de CVSS score van 9.8 toegekend gekregen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Siemens Scalance

Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in SCALANCE W1750D en werkt aan updates voor overige kwetsbare produkten in de SCALANCE lijn. Ook heeft Siemens mitigerende maatregelen vrijgegeven om de kwetsbaarheden te mitigeren waar updates (nog) niet beschikbaar zijn of niet mogelijk. Dit beveiligingsadvies wordt bijgewerkt wanneer aanvullende informatie beschikbaar komt. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-37726, CVE-2021-37727, CVE-2021-37730, CVE-2021-37732, CVE-2021-37734, CVE-2021-37735

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 09-11-2021 NCSC-2021-0984  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0984 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.