-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden aangetroffen in RPKI-validators
Advisory ID   : NCSC-2021-0987
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20211109
Toepassing   : Cloudflare OctoRPKI
         FORT Validator
         NLnet Labs Routinator
         OpenBSD rpki-client
         RIPE NCC RPKI Validator
         RPSTIR2
         rpki-prover
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenBSD

Beschrijving
  Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben kwetsbaarheden
  aangetroffen in diverse RPKI-validators. RPKI-validators worden
  gebruikt om te valideren dat een route die via BGP wordt verspreid
  afkomstig is van een AS dat geautoriseerd is om deze route te
  verspreiden.

  De kwetsbaarheden maken het voor een ongeauthenticeerde
  kwaadwillende mogelijk om een Denial-of-Service (DoS) op de
  RPKI-validator te veroorzaken. Dit heeft tot gevolg dat routes niet
  meer door RPKI worden gevalideerd. Voor het valideren van BGP-routes
  wordt daardoor teruggevallen op andere (mogelijk onveiligere)
  validatietechnieken.

  Voor de kwetsbaarheden zijn nog geen CVE-kenmerken beschikbaar
  gesteld. Niet elke RPKI-validator is voor elk van de door de
  onderzoeker gevonden kwetsbaarheden kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  -= Cloudflare =-
  Cloudflare heeft aangegeven updates voor OctoRPKI beschikbaar te
  gaan stellen om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor actuele
  informatie, zie:

  https://github.com/cloudflare/cfrpki

  -= FORT =-
  De ontwikkelaar van FORT Validator hebben updates beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie,
  zie:

  https://github.com/NICMx/FORT-validator/releases/tag/1.5.3

  -= NLnet Labs =-
  NLnet Labs heeft aangegeven updates voor Routinator beschikbaar te
  gaan stellen om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer
  informatie, zie:

  https://github.com/NLnetLabs/routinator

  -= OpenBSD =-
  De ontwikkelaars van OpenBSD hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in rpki-client 7.5. Voor meer
  informatie, zie:

  https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=163646702631430
  https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=163646660131121

  -= RIPE NCC =-
  RIPE NCC heeft aangegeven dat RPKI Validator 3 sinds 1 juli 2021
  niet meer wordt ondersteund en geen (beveiliging)updates meer
  ontvangt. Voor meer informatie over RPKI Validator 3, zie:

  https://github.com/RIPE-NCC/rpki-validator-3

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYqNA+Es56R4sCd0AQqkfQv/eptzAMzAX2rAVsRFwhUoaUlWp/QVZw7s
QXCMi6InJEfIeTwJo39WyF+sBq9pyiMo+zjfZDtFKoAAP5E8QZZDi951cMlvGzwU
oklRDR8WwPWnvPrpF8TH8Kd2uQGVRjeusVHq8Nq5K/ZTb3z2ml1BZihNOheOLdPz
MhGxc1cvdfqP9o44Oemqi+KestP9a+qZQ6AxDbOzpz7kh0CEbRPkAI7XhyxQxmQ5
gADry6BP2NoQsTUMqmAzOkK9BrFlugaC54gg0VvMHK3Z8JqFNts5HlD2CwZxc4Yw
oJQZ4kzEuP/JL8glJLKfMlg8jACImPrwiilrf420G+UZ90aExUv7Y5Q1DGyXhAD5
r+IHrNY7eAfdR3kKRUdQjSUt9ehboyOssIVfdaFakLZxkBxBomRWn2wcM47zgiaT
Q9/QL4RhW+l3C3NVZ/dofK4ZsiPhTkvtV90V3eNvsM2C2K2dA5lVo6KAEpS9gMFB
MfRA8v9gdLvkIFcIiMVkkK66HmJDJHc8
=uZA5
-----END PGP SIGNATURE-----