Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 23-11-2021 NCSC-2021-0994  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-11-2021
high
high
NCSC-2021-0994 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Voordoen als andere gebruiker
  • Uitvoeren van willekeurige code (Administrator/Root rechten)

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41349 is proof-of-conceptcode publiek beschikbaar. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan deze kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van een cross-site scriptingaanval. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide webpagina te bezoeken. De inschaling voor deze specifieke kwetsbaarheid is high/medium.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-42321 stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om op een Exchange-server willekeurige code uit te voeren. Voor deze kwetsbaarheid is proof-of-conceptcode publiek beschikbaar. De kwetsbaarheid wordt op beperkte schaal actief misbruikt. De inschaling van deze kwetsbaarheid is high/high.

Overzicht van verholpen kwetsbaarheden:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-413496,50Cross-site scripting
CVE-2021-423056,50Voordoen als andere gebruiker
CVE-2021-423218,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Exchange Server

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

Microsoft heeft een blogpost gepubliceerd met meer informatie over de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-42321. In deze blogpost wordt ook informatie gedeeld over hoe misbruik van deze kwetsbaarheid kan worden gedetecteerd. De blogpost is via de volgende URL beschikbaar [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-41349, CVE-2021-42305, CVE-2021-42321

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 23-11-2021 NCSC-2021-0994  
 
high
high
Signed-PGP →  
23-11-2021
high
high
NCSC-2021-0994 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-42321 is publieke proof-of-conceptcode verschenen. De inschaling van dit beveiligingsadvies wijzigt daardoor van MEDIUM/HIGH naar HIGH/HIGH. Zie "Beschrijving" voor meer informatie.

  Versie 1.01 15-11-2021 NCSC-2021-0994  
 
medium
high
Signed-PGP →  
15-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0994 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41349 is proof-of-conceptcode beschikbaar gekomen. Zie "Beschrijving" voor meer informatie. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd medium/high. De individuele inschaling voor CVE-2021-41349 verandert echter naar high/medium.

  Versie 1.00 09-11-2021 NCSC-2021-0994  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-11-2021
medium
high
NCSC-2021-0994 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.