-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Mirosoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0995
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-26443, CVE-2021-36957, CVE-2021-38631,
         CVE-2021-38665, CVE-2021-38666, CVE-2021-41356,
         CVE-2021-41366, CVE-2021-41367, CVE-2021-41370,
         CVE-2021-41371, CVE-2021-41377, CVE-2021-41378,
         CVE-2021-41379, CVE-2021-42274, CVE-2021-42275,
         CVE-2021-42276, CVE-2021-42277, CVE-2021-42278,
         CVE-2021-42279, CVE-2021-42280, CVE-2021-42282,
         CVE-2021-42283, CVE-2021-42284, CVE-2021-42285,
         CVE-2021-42286, CVE-2021-42287, CVE-2021-42288,
         CVE-2021-42291, CVE-2021-43208, CVE-2021-43209
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211109
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen
  uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Verhoogde gebruikersrechten
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

  Windows Fastfat Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41377 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows RDP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-38631 | 4,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-41371 | 4,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-38665 | 7,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-38666 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42285 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Feedback Hub:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42280 | 5,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Scripting:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42279 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: Windows Hyper-V:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42274 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2021-42284 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows COM:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42275 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Active Directory:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42278 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42282 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42287 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42291 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41356 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Virtual Machine Bus:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26443 | 9,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Core Shell:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42286 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTFS:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41367 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-41378 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-41370 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42283 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cred SSProvider Protocol:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41366 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hello:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42288 | 5,70 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Desktop Bridge:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36957 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Installer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41379 | 5,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Diagnostic Hub:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42277 | 5,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42276 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  3D Viewer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-43208 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-43209 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYYrEReEs56R4sCd0AQryewv8DKGiHTJLsKuB1s4j6ZqHS+7T2rBeCkAe
cssc+9ldGOIDr5mez3xlarGpLttmRDSGvoFZh8fAm7AlKRVFRsgJU+vLoL/OkEPY
iwCSUiS73TIyY1Zl7kUfNp43ZJ2Tnd9b1EV1lUPq7t3hXDrbsWSke6q1ImXsoQzt
DNAHhirCxk6BdT8iMCbkjpvtNgCyPbHbvqS+fi25C1C/6hd9WAiIVG1lUS9a+wcA
sl32HV4+xDcD0bYNwHens7s99AAo7OGPfxyrHL8UHgl3k7X07khZTR6NqVlPikDO
jvkMJltJYYyvhwkLFRO/CsQ0Q/HOjYPa1rUajnvhFJLK6TQe/VanzEISJYCPuOrN
eS6wxe3wz9z2I+LvfXyN2FTHRowB2xx8fEOeIIOG40XCdGRShz243x2RB0UmpiMn
ma+aP5N9E0cPvqKE+J61v74hlWieDhGk07Kaas36qV9r99nhKHNEXxRbC/smVrT5
+8KA8XbSrJ6zeBpfSIzXzxR0iFUOEdfO
=S6tP
-----END PGP SIGNATURE-----