-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2021-0995
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-26443, CVE-2021-36957, CVE-2021-38631,
         CVE-2021-38665, CVE-2021-38666, CVE-2021-41356,
         CVE-2021-41366, CVE-2021-41367, CVE-2021-41370,
         CVE-2021-41371, CVE-2021-41377, CVE-2021-41378,
         CVE-2021-41379, CVE-2021-42274, CVE-2021-42275,
         CVE-2021-42276, CVE-2021-42277, CVE-2021-42278,
         CVE-2021-42279, CVE-2021-42280, CVE-2021-42282,
         CVE-2021-42283, CVE-2021-42284, CVE-2021-42285,
         CVE-2021-42286, CVE-2021-42287, CVE-2021-42288,
         CVE-2021-42291, CVE-2021-43208, CVE-2021-43209
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211124
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Update
  Deze update verduidelijkt de context waarin de kwetsbaarheid met
  CVE-kenmerk CVE-2021-41379 misbruikt kan worden. Ook is de matrix
  aangepast omdat er beperkt misbruik is waargenomen. De inschaling
  wijzigt hiermee niet.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen
  uit te voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Verhoogde gebruikersrechten
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * Toegang tot gevoelige gegevens

  Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-41379 is
  Proof-of-Conceptcode publiek beschikbaar. Deze kwetsbaarheid stelt
  een lokale kwaadwillende in staat om zich volledige toegang tot
  willekeurige bestanden te verschaffen. Er zijn twee beperkende
  voorwaarden: de SYSTEM user moet eigenaar zijn van het bestand, en
  het bestand mag op het moment van misbruik niet al in gebruik zijn.
  Het eindresultaat is dat de kwaadwillende rechten op bestanden kan
  krijgen waar deze normaal niet voor geautoriseerd is, zoals
  systeembestanden.
  Tevens geeft Cisco Talos aan beperkt misbruik waar te nemen van deze
  kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

  Windows Fastfat Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41377 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows RDP:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-38631 | 4,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-41371 | 4,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-38665 | 7,40 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2021-38666 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42285 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Feedback Hub:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42280 | 5,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Scripting:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42279 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Role: Windows Hyper-V:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42274 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2021-42284 | 6,80 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows COM:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42275 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Active Directory:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42278 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42282 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42287 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42291 | 7,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41356 | 7,50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Virtual Machine Bus:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-26443 | 9,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Core Shell:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42286 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows NTFS:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41367 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-41378 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2021-41370 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-42283 | 8,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Cred SSProvider Protocol:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41366 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hello:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42288 | 5,70 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Desktop Bridge:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-36957 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Installer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-41379 | 5,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Windows Diagnostic Hub:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42277 | 5,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Windows Codecs Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-42276 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  3D Viewer:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2021-43208 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2021-43209 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ39COEs56R4sCd0AQoezQv/Sn+ovggSrhjab67Z7IEKc/N3S2EIGQkn
OTjkihCte7EC5/oIYFLFsBi2j0aJixi2wOtSJKn3ITgiQhNKOVgmgkDRiBahUfiW
we6OCyWddDAYSONfAWEigV5augBrth21scNytzA/q7zLJqDj8cuZq6bOnlLx81Ob
lerY5AM3UVbck6c6cv/Kuz0KGeHSD1dPEfr5tswO5RSq4MUe/hir2kOlgfHIkduB
nf5sgKmgDrJamj68gGzzShxE/GAClCnumjM7kMzaruUpCD0FIjZJXouOeocni7bZ
D5h8TlB1IMlcU9WDegPaDE1ZKsHc10AZj5Mj1uIQLHMyQZSy5gg5c+vM3Tw1zYSi
U8+JvpqI7VjLVWCrY2VAIwqVAh8oyH7FbyjJpuRYW3HxRaZLVgX2LaxIpKsYO2O/
Cky02FWdu94rNTaToN80Vw4tsxOLltIL6R0Zsvb9c/5bApxbBENTF6wErSwCf7Nz
70Eh51boyN5gtQfRxmX6+7iz23vOag4T
=Dq6j
-----END PGP SIGNATURE-----