-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat Virtualization
Advisory ID   : NCSC-2021-1014
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-16135, CVE-2021-0512, CVE-2021-3620,
         CVE-2021-43267
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211122
Toepassing   : Red Hat Virtualization
Versie(s)    :
Platform(s)   : Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Red Hat Virtualization voor Red
  Hat Entprise Linux 8. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in
  staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De individuele kwetsbaarheden zijn reeds verholpen in de
  verschillende componenten die onderdeel uitmaken van het Red Hat
  Virtualization host package.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2021:4750

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZudBuEs56R4sCd0AQpAfAv9FpHP6fylnJlOy2LIvkC97IW7/qMJ/kJ0
bQ5YtYxNTTTeWVMeVUQJPg8VQ7DU60Slp0FKJxdAUqe7K8+YztmcCF0GFU/3ueTY
30V0MOL/RekgSp2Gjb3koFtY657hbSZxtVJUSMGZjaYjuBEUI2+akgudJoV9RWoF
MkTYKURt6iBhzxXlufk1m0MrX0HscfdQMKGegO26vtEjuIJTyHEQBklwNP3K5YRQ
Ppa0R1AUGVAEOmYr8Ws7MGg3yG9AzSKjszRFjNvpIzqlg1kDkqsUQmQkYoxWX6uF
Z5rumTQQXa2f0phAS4Wynh2mGRBNVd9kZ3nEd0tvNQNe7JgZwE2Tw1I3GP06/95J
FM3a1GO0zDMauBO/y+x269UZXh7Se17C+wazK+LfpgoUeKvZfqz3IUXerQSAX4rU
zfmMtc4KkPmEtbT2vPIoUDJp7RyjvfMPkBcDmvJH3QImc8roJ1HHSCmCh92dO8mL
gGr8NBObJZ400Ks8qOPi1h89Fjr79FOh
=XzJF
-----END PGP SIGNATURE-----