-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Xen
Advisory ID   : NCSC-2021-1016
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2021-28703, CVE-2021-28704, CVE-2021-28705,
         CVE-2021-28706, CVE-2021-28707, CVE-2021-28708,
         CVE-2021-28709
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211124
Toepassing   : Xen Hypervisor
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Xen heeft updates uitgebracht om kwetsbaarheden te verhelpen in de
  hypervisor. Onder specifieke omstandigheden kan een gevirtualiseerd
  systeem ("guest") de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde rechten

Mogelijke oplossingen
  Xen heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie en mitigerende maatregelen die getroffen kunnen
  worden, zie:

  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-385.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-387.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-388.html
  http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-389.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ4e3OEs56R4sCd0AQr+mQv6AqKD1JR6PkYK1I6UWl7PG470PlNbfrGD
GKC/77g1BXy55swTtzt689FuNxz2ye3CYqXCSfTsaAtwr73uMKogpDFGn9jpO4jT
1rByfjb+Z2+lfkYU6UbzilUgNId7pwQ6O/e4gA4Y+fbA6nQy/nW7lKOCXo/O+8HT
H5mWIxK1/PP5E+bdG8oyt0F3ZYqXvy6NFLg3/TcGTkxR/gnEqfagiDrPuiMGxGZA
cyIXAOQz8zo4Sd+B0kkzLHatJkWVNkHqNXZwGkXhcLK3ALhLm6tq9awReqiyWt+w
ebVznBYlps81N6oQrAEdXk0QaEU0N8FHWa7oyTVT7cQtL6ALY82+nMBeFv5w/JnZ
1GKUbJO4Fe58cgd920UvNGmW2hVQIFlbJXS9/6OMjcmq0+RVx/NRaTFKPNSE7TpI
mRwg+QW3JoDlDWpRQ6ZfYA76kA5q1OpZBLC3pUPx2X65SnMOjRysEi/fA8RQlaDh
8NUcK583JNMh9+fsTFxHKNJp3S0wDulD
=tsDP
-----END PGP SIGNATURE-----