-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter
Advisory ID   : NCSC-2021-1017
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-21980, CVE-2021-22049
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211124
Toepassing   : VMware vCenter Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in vCenter server. Een
  kwaadwillende op het lokale netwerk, met toegang tot poort 443 kan
  de kwetsbaarheden misbruiken om toegang te krijgen tot gevoelige
  gegevens. VMware heeft geen verdere details vrijgegeven.

Mogelijke oplossingen
  VMWare heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in vCenter server 6.5, 6.7 en 7.0. Voor meer informatie, zie:

  https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ4e0+Es56R4sCd0AQppFQv+NpQQ2Xu6649OkZ4LDodLJMfcUdQs9MmD
ZRyCJlPvSqFpQanID5v36Lf1vQmeHW2s3xgNFcfYWbpgaZUsgc21wpszTOkQ7PCb
YTehvVqSlm3c4aY1UeZbpV00qpaRT/SFh7aqXVnji1/P1ADlnBrYJuRYayZPPJz1
OtPVKC/XuxfxqLiRdoe+N6HV7xKvvwxU/dk9s+KBO2E1SCIXspscjJJuiWc9BxKG
TddqU3LYkzzcBgvaoj7au4P6Mopb1/zEfBlrOM4flwaaqmD5ACaoKXiOYhRfAHka
ckR7hgZP8+U/Mqnl4kuH4f9br1hOuweniZP6c3MwCdwLlU+D9Cytj6dHu2YePgFh
1MaZlwaTw54thDcH16iPWU1hVMSfxfxwo6KxowF374mj6QzbszIKHhY/o68tSARY
h1dhoevBSWJwNGDzet6+kHTKIugunqTPjZkcgzMirfsj1kT5aPxldlOKq5R10hC5
2b9SZkPfDb+pS9BQ0YtSu+RxMLg4Byj2
=d6ND
-----END PGP SIGNATURE-----