-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Roundcube Webmail
Advisory ID   : NCSC-2021-1018
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-44025, CVE-2021-44026
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Manipulatie van gegevens
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20211124
Toepassing   : Roundcube Webmail
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Roundcube heeft kwetsbaarheden verholpen in Webmail en Webmail LTS.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om een
  Cross-site-scripting-aanval uit te voeren, of om een SQL injection
  uit te voeren en daarmee toegang te krijgen tot de gegevens in de
  onderliggende database.

Mogelijke oplossingen
  Roundcube heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Webmail en Webmail LTS. Voor meer informatie, zie:

  https://roundcube.net/news/2021/11/12
   /security-updates-1.4.12-and-1.3.17-released

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ4etuEs56R4sCd0AQqQ5Qv/TidkQbvgEHULy4JHMPea5GDwktMJAWy/
PQRcE0TAtHlfA0hs17vdfJ0d1fZRTkj4hfqRZ9hpMWZ+suEa3jxiL1Hss1yl3U+b
vTpmDbTgkdRUMwhq/PePAfj8D7yCARUgWaipSTqVeqXYd40wXbtdHjb7WAqf3liz
xiT2Yx523pVK3OfEaTSYc0uERY8MkU3y8f7ZrbFrP85q6k6posL81LdNvZzAopJu
bJ60UaaGFAR0j6XSpw8K26fkdv/4Ham0lzPDTn40RjOgK7Ig+zUfWw2djGiU1U3A
yKh5tYcWSuXvPR7BnTzFT3sdDwL1aZo5U6UWmkUrnjEESj9wc1BCHp3hXwyd/yol
0PoOqp/cCjs7XDNPI7cWD4Akvcht60w4XzpeCBMJzEXUYc6NKeDJWWlSrOHoZ2GG
9EsmuRrT+tmUZmRxBD6hWANpS7a7Bg6e1QZ7cEtH0FKM5uI6EyQ8yhyUNP3wTsx7
GNGu86j+BqlusZj1Ja03s0RR3CwjyO+Y
=JHxg
-----END PGP SIGNATURE-----