-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Zoom producten
Advisory ID   : NCSC-2021-1019
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-34423, CVE-2021-34424
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20211125
Toepassing   : Zoom Client for Meetings
Versie(s)    : < 5.8.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in diverse Zoom producten,
  waaronder de Zoom Client for Meetings. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorieŽn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot systeemgegevens

  Op dit moment is het niet duidelijk of de kwaadwillende aan een
  meeting moet deelnemen om de kwetsbaarheden mogelijk te misbruiken.

Mogelijke oplossingen
  Zoom heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor meer informatie, zie:

  https://explore.zoom.us/en/trust/security/security-bulletin/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ9YEeEs56R4sCd0AQr8zwv/Ux1WqAp+pPpV/jxajcYxS5zs7ENRWeXu
t9NK9We5SIlOaAXwdFn5g3vM5qAulIG7elYjzhJm105JSHcP35ZuN1IlvU9qmW0+
8ek5RFlSMwyww+m3F37mp3B19sQ8VM38xTMh1wk80OckQAD32viaFeOGw8/b3hB6
iAL/UFTZg4oOgU0MlyAVeK2gfeKCXrYPXeL+N2gEUj8Iv5fQ4nI+ZwEeLaUNACon
YzbHnbM+194oUol2rVa5ML760iHXvBSTKFjXLD59PjHrwmMKayUgU+Ui53ParL5q
udaSYpRgBwkFcVzEutMvWee0VfAhOgx2tkXcyi3FbEw5m1QyUskWm9z8HRSzsqXs
AzXTLmX858i0FtAp4vbfcY8YVeBfWpP8BXytLV9I/I2W4AR8boHi/vcTaJrn635y
DdmaH6IxlmDVK3PUpjK3Kkyh4jgqG5K7TuG0gA0S/o15c/3U78/XB2dnnC7c3UZ8
AMo07PGHaYfJyQY2hlw3WYwrSvJyVjm2
=0HmJ
-----END PGP SIGNATURE-----