-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in VxWorks
Advisory ID   : NCSC-2021-1020
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-43268
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20211125
Toepassing   : Wind River VxWorks
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Wind River VxWorks 6.9 en 7.
  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een
  Denial-of-Service te veroorzaken door een speciaal geprepareerd
  netwerkpakket naar de IKE service te versturen.

Mogelijke oplossingen
  Wind River heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in VxWorks. Voor meer informatie, zie:

  https://support2.windriver.com
   /index.php?page=cve&on=view&id=CVE-2021-43268

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYZ+DGeEs56R4sCd0AQqk0Qv9Gd0OchHREvRG8pnJ0Cz/bhVw0aRPec3X
6YaDe9iIFMdRiWpbQi4tfq6plJResKqQg1doPbe/Rg+1CQiJriYT9ov4gIq5/z14
AU0gr3+IfCP6HadgMH+ypY1ZTBff0OhgqsMNYMRk45JT4x8tFU4EtCOuGULhJZmX
Hz9ZtSBHW31+/EVU+i3TQUVk2POMnID8zYuYoqnijipskOMpkQEfQMxAtAzjPRR3
ZvM1abrjdwyVQuPCiRXj04s7pu6rR2Rlr2tviTC3pjH7B5ektayQhnUNKasputjV
w7VgqPufnqvgwWq5Vl3UJuNfqwv+6IQLshD10ltV0xUml5cJHhTyPlDgkNYbWGfK
rDBqxLSzFybZNv5bqjilAGWr76GDOVlt0hO/sxjKLMxatIMKBd8lOMF5C7th6trx
BPKm9kcDFnExv+jevnguhpApD1UHs/vUSLCHJuVSDhkzwI03wxUtzxmWCcGFflOW
IB/8M6AoaYj5l0uRLt+udodm9XDHXLjp
=9s2H
-----END PGP SIGNATURE-----