Kwetsbaarheid verholpen in Zoho ManageEngine ServiceDesk plus

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 29-12-2021 NCSC-2021-1032  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-12-2021
high
high
NCSC-2021-1032 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Zoho ManageEngine heeft een kwetsbaarheid verholpen in ServiceDesk Plus. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in de gelegenheid tot het uitvoeren van willekeurige code of om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

De FBI, CISA en CGCYBER, hebben een gezamelijk beveiligingsadvies uitgebracht waarin zij aangeven dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt en mogelijk ook door statelijke actoren. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus

< 11305

Oplossingen

Oplossingen

Zoho ManageEngine heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

De oorspronkelijke kwetsbaarheid is reeds in september 2021 verholpen. Zoho ManageEngine vraagt nu expliciet aandacht nu blijkt dat er actief misbruik is waargenomen. Zie ook [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-44077

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 31
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Al meer dan twee maanden 1
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 29-12-2021 NCSC-2021-1032  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-12-2021
high
high
NCSC-2021-1032 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

In dit beveiligingsadvies zijn twee verschillende en niet gerelateerde producten verwisseld. Het kwetsbare product betreft Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus, in tegenstelling tot het eerder vermelde ADSelfService Plus. Het beveiligingsadvies is hierop aangepast en gebruikers van ADSelfService Plus kunnen de eerder ontvangen versies van dit advies verder negeren.

Vanwege de beschikbaarheid van Proof-of-Conceptcode, in combinatie met meldingen van actief misbruik blijft de inschaling van dit beveiligingsadvies ongewijzigd HIGH/HIGH

  Versie 1.01 29-12-2021 NCSC-2021-1032  
 
high
high
Signed-PGP →  
29-12-2021
high
high
NCSC-2021-1032 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Er is Proof-of-Conceptcode publiek beschikbaar gekomen waarmee de kwetsbaarheid op eenvoudige manier op afstand is aan te tonen. Dit, in combinatie met meldingen dat de kwetsbaarheid actief misbruikt wordt maakt dat het NCSC de inschaling wijzigt naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 03-12-2021 NCSC-2021-1032  
 
medium
high
Signed-PGP →  
03-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1032 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.