-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Zoho ManageEngine
         ADSelfService Plus
Advisory ID   : NCSC-2021-1032
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-44077
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211203
Toepassing   : Zoho ManageEngine ADSelfService Plus
Versie(s)    : < 11305
Platform(s)   :

Beschrijving
  Zoho ManageEngine heeft een kwetsbaarheid verholpen in ADSelfService
  Plus. ADSelfService Plus is een self-service-password-management- en
  single-sign-on-oplossing. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende
  op afstand in de gelegenheid tot het uitvoeren van willekeurige
  code.

  De FBI, CISA en CGCYBER, hebben een gezamelijk beveiligingsadvies
  uitgebracht waarin zij aangeven dat de kwetsbaarheid actief wordt
  misbruikt en mogelijk ook door statelijke actoren. Meer informatie
  kunt u vinden op:

  https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-336a

Mogelijke oplossingen
  Zoho ManageEngine heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic
   /security-advisory-for-cve-2021-44077-unauthenticated-rce-vulnera
   bility-in-servicedesk-plus-versions-up-to-11305-22-11-2021

  De oorspronkelijke kwetsbaarheid is reeds in september 2021
  verholpen. Zoho ManageEngine vraagt nu expliciet aandacht nu blijkt
  dat er actief misbruik is waargenomen. Zie ook:

  https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic
   /security-advisory-authentication-bypass-vulnerability-in-service
   desk-plus-versions-11138-and-above

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYansHOEs56R4sCd0AQryqAv9GlxYYhI/vqssnaiQYcQR47wmRTtLkiYm
W//ax5x4ptukqjwMMt3Vrl0ayABpaywQFkoMoGaqkSw97BhtTgqYNWoI4/BkfwDE
pCIIZYfesWLuNHqEPBWqOmpWQ90K18Ylz9pADvD3L6GQKb6uPWGevzulgQZN8r1k
RkevUeP+amsXNbjnuX9jsHXuX/5E0+lEPc0iKLreqky/RIzaHPqNHuuidwba7OoE
Kj/SHuAyJ5C9r8xnJStkhiFFgzQaustgCsX4wBVGpP0vuKN8Ymjz46XcRkAJySRz
/Jx4HFnr0YulvYHqURefvv/OlleN2b3CEgqTWfURq7TVp7FL1K2cS/KfPvaIo/mW
6rosI38CdVYfsR+khSXfL+rSQjHP20jfuFPu/coyjrzOHmTY/SJ4CyNrA3BVk42n
Qz9ZTlSgeNaxgO4njL7L+4HLS0LFhIK8BNC4uAf+UuneKFwTUuorlO4Vs1ESqBj3
Ay5ZVtcbSCOUXNfowuoqNOFpx+VeJTUx
=41pG
-----END PGP SIGNATURE-----