-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Zoho ManageEngine
         ServiceDesk plus
Advisory ID   : NCSC-2021-1032
Versie     : 1.02
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-44077
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Manipulatie van gegevens
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211229
Toepassing   : Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus
Versie(s)    : < 11305
Platform(s)   :

Update
  In dit beveiligingsadvies zijn twee verschillende en niet
  gerelateerde producten verwisseld. Het kwetsbare product betreft
  Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus, in tegenstelling tot het eerder
  vermelde ADSelfService Plus. Het beveiligingsadvies is hierop
  aangepast en gebruikers van ADSelfService Plus kunnen de eerder
  ontvangen versies van dit advies verder negeren.

  Vanwege de beschikbaarheid van Proof-of-Conceptcode, in combinatie
  met meldingen van actief misbruik blijft de inschaling van dit
  beveiligingsadvies ongewijzigd HIGH/HIGH

Beschrijving
  Zoho ManageEngine heeft een kwetsbaarheid verholpen in ServiceDesk
  Plus. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende op afstand in de
  gelegenheid tot het uitvoeren van willekeurige code of om toegang te
  krijgen tot gevoelige gegevens.

  De FBI, CISA en CGCYBER, hebben een gezamelijk beveiligingsadvies
  uitgebracht waarin zij aangeven dat de kwetsbaarheid actief wordt
  misbruikt en mogelijk ook door statelijke actoren. Meer informatie
  kunt u vinden op:

  https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-336a

Mogelijke oplossingen
  Zoho ManageEngine heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic
   /security-advisory-for-cve-2021-44077-unauthenticated-rce-vulnera
   bility-in-servicedesk-plus-versions-up-to-11305-22-11-2021

  De oorspronkelijke kwetsbaarheid is reeds in september 2021
  verholpen. Zoho ManageEngine vraagt nu expliciet aandacht nu blijkt
  dat er actief misbruik is waargenomen. Zie ook:

  https://pitstop.manageengine.com/portal/en/community/topic
   /security-advisory-authentication-bypass-vulnerability-in-service
   desk-plus-versions-11138-and-above

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYcw3y+Es56R4sCd0AQqDuQv+PUZln6yn7pScndouc9j8YUj5DUXpQoyn
ftF/J3MxaG+Wg5VtyC14gWgiQdcdwFQd/pVpt3IfNRNi81QZ4XUf7mbPrDg2tEmG
bj2pQ/DoV3smnXBx/1inTdO4e1ZWr1EP1mpc9th19gXEtwP0v4wZCkaxGfZq2fFa
E+oxnIdFo/YMNc8a8DOjh2l8Lt/qL8E/o70kKwthuN9lOTebCc5aOFQRei0nirzG
UrTDsd/dNviwTA+cVjarJCnSYmicg66Dbr/LWoGdxfCfgvy5Emy6cPoC//Q5NJSX
5AJ9bqcpRAaO6A4LJu4ZDwdssYInjUCALygiYcUasFfSxF6VHlm2BNsJc5iSUDq2
MTTOidLiIHsvGIzwR1bVyYW2SxYqC6Rtx/FTw97WIv4F6dEyqmIdo2QgypeUfp4/
SEPylybaH/JIt6WA5KHEIbh43aM80AV/pQrP16+htSXH+X8SX9rUV4w82bu/Otuj
pWQMWG+YVAnntaALBV3e7j2FmTpv6xSI
=cb5p
-----END PGP SIGNATURE-----