Kwetsbaarheid verholpen in Zoho ManageEngine Desktop Central

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 06-12-2021 NCSC-2021-1033  
 
high
high
Signed-PGP →  
06-12-2021
high
high
NCSC-2021-1033 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Zoho heeft een kwetsbaarheid verholpen in ManageEngine Desktop Central. Desktop Central is een oplossing die wordt gebruikt door beheerders om op afstand apparaten binnen een organisatie te beheren. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor een kwaadwillende om authenticatie te omzeilen en willekeurige code uit te voeren.

Het is goed gebruik om dit product niet publiek benaderbaar te laten zijn, maar om deze via een (V)LAN te ontsluiten.

De kwetsbaarheid wordt actief misbruikt. Zoho heeft een 'Exploit Detection Tool' beschikbaar gesteld. Gebruikers worden geadviseerd om deze tool te draaien om eventuele compromittatie te signaleren alvorens de updates te installeren.

Zoho laat weten dat Desktop Central Cloud niet geraakt is door deze kwetsbaarheid.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Zoho ManageEngine Desktop Central

Oplossingen

Oplossingen

Zoho heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheid verhelpen. [Link]

Zoho heeft een tool beschikbaar gesteld waarmee gebruikers hun eigen systemen kunnen controleren op indicaties van misbruik. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-44515

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Zoho ManageEngine is een beheerderstool en hoort zodoende niet aan het publieke internet te worden ontsloten. De aanvalsvector schalen we hiermee in als LAN. Echter, uit onderzoek blijkt dat er diverse installaties direct via het internet zijn te benaderen. Hierom schalen we de kans handmatig in op HIGH.

high
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het uitvoeren van willekeurige code onder rechten van de applicatie. Desktop Central is een beheerderstool en heeft verhoogde (administratieve) rechten op de apparaten die het beheert.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 06-12-2021 NCSC-2021-1033  
 
high
high
Signed-PGP →  
06-12-2021
high
high
NCSC-2021-1033 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.