-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Android
Advisory ID   : NCSC-2021-1034
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2020-11263, CVE-2021-0675, CVE-2021-0704,
         CVE-2021-0904, CVE-2021-0952, CVE-2021-0953,
         CVE-2021-0954, CVE-2021-0955, CVE-2021-0956,
         CVE-2021-0958, CVE-2021-0961, CVE-2021-0963,
         CVE-2021-0964, CVE-2021-0965, CVE-2021-0966,
         CVE-2021-0967, CVE-2021-0968, CVE-2021-0969,
         CVE-2021-0970, CVE-2021-0971, CVE-2021-1894,
         CVE-2021-1918, CVE-2021-30262, CVE-2021-30267,
         CVE-2021-30268, CVE-2021-30269, CVE-2021-30270,
         CVE-2021-30271, CVE-2021-30272, CVE-2021-30273,
         CVE-2021-30274, CVE-2021-30275, CVE-2021-30276,
         CVE-2021-30278, CVE-2021-30279, CVE-2021-30282,
         CVE-2021-30283, CVE-2021-30289, CVE-2021-30293,
         CVE-2021-30303, CVE-2021-30335, CVE-2021-30336,
         CVE-2021-30337, CVE-2021-30351, CVE-2021-33909,
         CVE-2021-38204
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20211207
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Google Android Operating System

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Android. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-0956, CVE-2021-0967 en
  CVE-2021-0968 worden door Google aangemerkt als 'Critical' en kunnen
  leiden tot verhoogde rechten, toegang tot gevoelige gegevens en
  uitvoer van code.

  In deze update zijn ook kwetsbaarheden verholpen in closed-source
  third-party produkten. Van deze updates is geen inhoudelijke
  informatie bekend. Qualcom schaalt de belangrijkste kwetsbaarheden
  in als 'Critical'.

  Security onderzoekers van IBM X-Force melden een kwetsbaarheid
  (kenmerk: CVE-2021-20002) welke wel aanwezig is in de huidige versie
  van Android, maar niet verholpen is. Deze kwetsbaarheid kan alleen
  lokaal misbruikt worden door het installeren van een malafide
  applicatie, waarin directories gemount worden die niet onder
  controle van het systeem staan, zoals externe gegevensdragers,
  waarmee mogelijk de gebruiker code kan uitvoeren onder rechten van
  het systeem. Van deze kwetsbaarheid is geen PoC beschikbaar en ook
  zijn er geen meldingen van actief misbruik.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Android 9, 10, 11 en 12. Voor meer informatie, zie:

  https://source.android.com//security/bulletin/2021-12-01

  Om de niet gepatchte kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-20002 te
  mitigeren is het zaak om te waarborgen dat uitsluitend applicaties
  kunnen worden geïnstalleerd uit betrouwbare bron.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYa9C5eEs56R4sCd0AQqGDgwAk1tUycgvIZzBbVVBE9D0FGKAg6+WXGEX
luVcp1k4VsVKMKUqkfehZdffsTgYRrgPUjXJN5kNcF+zL9efSvBrL/OwjuTxuFsq
44IRe4tWGVN5nffWWxE8HIuxYRKleTCGYFJxC/kSXUEWO9rZtw4Uadgq01NZvdpN
+vkt2e+OPzoidocluqGeU3ksG2qP5mU9AUSls517wFCLPbXgs1zu7GKSkgAKtL4X
H1PC3AQHQ4Ss+1GOrNcdnqm4Nh5ZS1iEfxMDm29d/z0RelVrrVgxw1grcypS5Bz+
5pgxgiJL8FV62gsW1J+flq+F6Rz0zAiK6+hta822mkgAeNGOT9FmAgG9nHheaOME
gQGTIBqsOGBMCXYn9byEUEUXufIxPaATKgcVKdIsERhWHiiEKL6zLoz38qTNO24y
8Ok8pH7dIfCAQtTdtJmKGudD9f/BHzYqCIuZuY/AUxGNuGa3D1qcSyzKswzOmqF/
gY3gs4Je4WW5kpKsIqBrM46KUtLx5PhM
=gcs6
-----END PGP SIGNATURE-----