Kwetsbaarheid verholpen in ModSecurity WAF

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 20-12-2021 NCSC-2021-1036  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1036 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in de open source WAF genaamd ModSecurity die wordt onderhouden door Trustwave. ModSecurity heeft de functionaliteit om JSON bestanden te parsen. In deze JSON bestanden kunnen zich geneste functies bevinden. Als deze geneste functies veel diepte kennen en er vervolgens meerdere van deze functies worden verwerkt door ModSecurity kan het zijn dat de webserver vast loopt.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

NGINX Plus
ModSecurity WAF

Oplossingen

Oplossingen

Trustwave heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Ook zijn er mitigerende maatregelen mogelijk als updaten geen optie is. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Debian

Debian heeft updates van modsecurity-apache beschikbaar gesteld voor Debian 10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

F5

F5 heeft een kwetsbaarheid verholpen in NGINX. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk een Denial-of-Service aanval uit te voeren door het sturen van corrupte json data. De kwetsbaarheid zit specifiek in de JSON parser van de ModSecurity WAF module van NGINX Plus. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-42717

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Nee 1
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 20-12-2021 NCSC-2021-1036  
 
medium
high
Signed-PGP →  
20-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1036 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Dit advies is aangepast om de informatie van Trustwave op te nemen en de updates van Debian toe te voegen.

  Versie 1.00 07-12-2021 NCSC-2021-1036  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1036 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.