Kwetsbaarheid verholpen in Grafana

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 08-12-2021 NCSC-2021-1040  
 
high
high
Signed-PGP →  
08-12-2021
high
high
NCSC-2021-1040 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Grafana. De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2021-43798 betreft een path-traversal kwetsbaarheid waarmee een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk toegang kan verkrijgen tot gevoelige data. Op onder andere Twitter worden exploits gedeeld waarmee wordt aangetoond dat misbruik van deze kwetsbaarheid triviaal is. De inschaling van het NCSC voor deze kwetsbaarheid is HIGH/HIGH.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Grafana Labs Grafana

Oplossingen

Oplossingen

Grafana Labs heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.

Aangeraden wordt om de beschikbaar gestelde updates zo snel mogelijk te installeren. Grafana Labs geeft aan dat een reverse proxy voor de Grafana-applicatie, die ingesteld staat om aan PATH normalisatie te doen, zou kunnen dienen als mitigerende maatregel totdat de update kan worden geinstalleerd.

Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-43798

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 30
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 08-12-2021 NCSC-2021-1040  
 
high
high
Signed-PGP →  
08-12-2021
high
high
NCSC-2021-1040 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.