-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100 series
Advisory ID   : NCSC-2021-1043
Versie     : 1.00
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-20038, CVE-2021-20039, CVE-2021-20040,
         CVE-2021-20041, CVE-2021-20042, CVE-2021-20043,
         CVE-2021-20044, CVE-2021-20045
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20211208
Toepassing   : SonicWall SMA100 Series

Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100. De
  kwetsbaarheden met het kenmerk CVE-2021-20038 en CVE-2021-20045
  hebben een CVSSv3 score van 9.8 en 9.4 gekregen en stellen een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat code
  uit te voeren op het systeem.

  De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2021-20039 stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende mogelijk in staat willekeurige code
  uit te voeren onder rootrechten.

  Het NCSC verwacht op korte termijn Proof-of-Concept code en/of
  actief misbruik. Dit advies krijgt daarom de inschaling HIGH/HIGH.

Mogelijke oplossingen
  SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0026

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYbDJfuEs56R4sCd0AQqMKAwArZyOJaYm+msH4Yv3I0oi8QUM1Hrfx8Lw
L8p8OgYmkKw7sUxEeUx4B2iZNlIGUBkNhy+kpCMrHoRZwWVykFfbeBrCh5mxxE7v
HHzuhPZ/JlETxzzncKRiOBl1DOVqN+FuaJRz6MSFc5MGLG7XOAvY+JAAwetjZzOZ
cknHrh7YrWQ9RDtRWh8P/KU5Rs3HdogsonFk0CpreT0l+Fh71CdBVQOD94jGtO0/
0OLsvgk3ng93Pczhym4c2DzcFperwTX5UcDmTrrjPJ3+Siyc7qAMztF5AIIkDArJ
ZPQwKp0wa7r+O2HpmUTSBlEHdic6DFGEMrJ8C6DgvkvJLbZ+zzKohj81IiBvl0pV
KRmP26DNKYKfPfCbWUTOt2yX3o/VafmkLCb+Um996tHTWxx/i+xdBef+rEivLqQp
L6gWZbMXlza2q6ZXgmj80IFjBYlodLfypnwH2RXoCPyHsaI903ukqOs1NjzZaZBA
0DptSnrWYQC+gByt4eo8AkGV1auYQNKm
=YTFF
-----END PGP SIGNATURE-----