-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100 series
Advisory ID   : NCSC-2021-1043
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-20038, CVE-2021-20039, CVE-2021-20040,
         CVE-2021-20041, CVE-2021-20042, CVE-2021-20043,
         CVE-2021-20044, CVE-2021-20045
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220112
Toepassing   : SonicWall SMA100 Series

Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er is proof-of-concept code verschenen voor de kwetsbaarheid met
  CVE-kenmerk CVE-2021-20038. De inschaling was reeds HIGH/HIGH.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100. De
  kwetsbaarheden met het kenmerk CVE-2021-20038 en CVE-2021-20045
  hebben een CVSSv3 score van 9.8 en 9.4 gekregen en stellen een
  ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand mogelijk in staat code
  uit te voeren op het systeem.

  De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2021-20039 stelt een
  geauthenticeerde kwaadwillende mogelijk in staat willekeurige code
  uit te voeren onder rootrechten.

  Er is publieke proof-of-concept code gepubliceerd die misbruik maakt
  van de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2021-20038.

Mogelijke oplossingen
  SonicWall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0026

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYd7T1+Es56R4sCd0AQrTkQv8DAD0NunOUKi+FGzhYps2elOG3aYdvyKq
2sXExzCDSrmXywr7ZygC0w9aGDnjmDml2b3vErj2KkcK1Kdo9+VShJYMJrHDU9wl
Ra37Rzm2Yjbmby4uqEFSZmqP+3Eh4YK2nOjJouLKR6OAtCx9YHoA28o0fSA/A97Q
XQLVSLp9DftXVX3rCiq7W5gjG3nXP8NO2GkIM1PjsEb9hRs6RVcy/hH5uGh0pnUn
m6HZYFJ+iLX8r38WnmdwJAB27G96fUvoer6sAXL/jF5Kh+z6MuJBdJzXcHtpVe3q
7oGvTDkWEAb87SCmkeplLpzw2eFUQkX4AO4a3wqL5XqnG5ur7DGM6AoAAmFk8MYx
2fuWn0AhTerMcyL3kIbxbh5zF+IwVTsoUkfvWz/hA+7w5nyTcamZpMuq1Dc0FDo+
nBLPpWnFI/y5+nzbBTjL3qCdPtJhueo9eRnN/tgwLzBqSXVw06to6LiZaYV/lZpP
evhBF7cVeA68hTDI+5+LcSyRZCeF0ZKa
=jRxp
-----END PGP SIGNATURE-----