Kwetsbaarheden verholpen in Grafana

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 11-05-2022 NCSC-2021-1059  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-05-2022
medium
high
NCSC-2021-1059 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Grafana Labs heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Grafana. De kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende in staat om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen. Deze gegevens zijn beperkt tot willekeurige .md- en .csv-bestanden.

Voor het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot csv-bestanden is het noodzakelijk dat de bron "TestData DB" is ingeschakeld. Voor de standaardconfiguratie is dit niet het geval. De standaardconfiguratie van Grafana is echter wel kwetsbaar voor de kwetsbaarheid die het mogelijk maakt om toegang tot .md-bestanden te verkrijgen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

OpenSUSE
Red Hat Enterprise Linux

Grafana Labs Grafana

< 7.5.12 < 8.3.2

Oplossingen

Oplossingen

Grafana Labs heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in 7.5.12 en 8.3.2. Daarnaast zijn mitigerende maatregelen en Indicators-of-Compromise (IOC's) gedeeld. Voor meer informatie, zie [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-43813 te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.3. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-43798, CVE-2021-43813, CVE-2021-43815

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 11-05-2022 NCSC-2021-1059  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-05-2022
medium
high
NCSC-2021-1059 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Red Hat heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-43813 te verhelpen in RHEL 8.

  Versie 1.01 21-01-2022 NCSC-2021-1059  
 
medium
high
Signed-PGP →  
21-01-2022
medium
high
NCSC-2021-1059 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-43813 te verhelpen.

  Versie 1.00 13-12-2021 NCSC-2021-1059  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1059 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.