Kwetsbaarheid verholpen in WIBU Codemeter Runtime

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-01-2022 NCSC-2021-1068  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-01-2022
medium
high
NCSC-2021-1068 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
Omschrijving

Omschrijving

WIBU Systems heeft een kwetsbaarheid verholpen in WIBU Codemeter Runtime. Een lokale, geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of gegevens te manipuleren. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt door het aanmaken van een symbolic link met behulp van de cmDongles utility en daarmee systeemkritieke bestanden te overschrijven.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Siemens SIMATIC PCS7
Siemens Simatic WinCC-OA
Wibusys Codemeter Runtime Kit

Oplossingen

Oplossingen

WIBU Systems heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in WIBU Codemeter Runtime 7.30a. Voor meer informatie, zie [Link]

Siemens

Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in diverse producten die gebruik maken van Codemeter. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-41057

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

Overschrijven van bestanden kan impliceren gegevensmanipulatie, of ongewenst gedrag op het getroffen systeem. Aangetoond is dat een Denial-of-Service tot de schade hoort. Echter is niet in te schatten welke gevolgen de datamanipulatie kan hebben. Daarom handmatig opgehoogd naar HIGH

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 11-01-2022 NCSC-2021-1068  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-01-2022
medium
high
NCSC-2021-1068 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Siemens heeft updates uitgebracht voor diverse SIMATIC systemen, waaronder SIMATIC PCS neo om de kwetsaarheid te verhelpen.

  Versie 1.00 14-12-2021 NCSC-2021-1068  
 
medium
high
Signed-PGP →  
14-12-2021
medium
high
NCSC-2021-1068 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.