-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache httpd
Advisory ID   : NCSC-2021-1086
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-44224, CVE-2021-44790
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211220
Toepassing   : Apache HTTP Server (httpd)

Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apache heeft twee kwetsbaarheden verholpen in HTTP Server. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44224 is aanwezig wanneer HTTP
  Server als forward proxy is geconfigureerd. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat om een denial-of-service te
  veroorzaken of mogelijk een cross-site request forgery-aanval uit te
  voeren. De tweede kwetsbaarheid, met kenmerk CVE-2021-44790, bevindt
  zich in mod_lua. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het
  veroorzaken van een denial-of-service of mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code. Alleen HTTP Server-configuraties die gebruik
  maken van mod_lua, zijn voor deze kwetsbaarheid kwetsbaar.

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in HTTP Server 2.4.52. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYcCTHeEs56R4sCd0AQqkSQwAuiU1bvcokOIeKqKWwTVoHhWYUqcmij8n
hmQ8kDhBeoQRM77QtQ9f2dEzbAg3eQW51+3fl2WIeykIxVyl+pCzvG4k6AY4e72j
ZHmkIhkaB3YdNmPrTEt0T7gPYYBo/vgNPS5+AYR2tNotcmJUW6gWj14iIFeytHlC
kGsEhDz9zl/GjArwFBy/jKqptZkAA/x5amtMiqn8hsPo7F19obuhZ6Xgevbvv7q2
a8mIYg6wPID6ds3gT2cnm2ShU8ha+MbeWQ7EhpyMWv2OZUkaIKZp+5GobbESlq2T
JiAdPEWlPPLrlGDgOS7N6CP5f7T4G2lNG1ZVQaJ9dq2nymDWD65Tu37WiEYEDYiF
IInnOqBhdrF2pGeDlxqQGBYy+gxbSe7NVCxC8MbDUD5xa8L5tTxVeqsJvf3VDEuy
4qBpVUwyKiuLBcL8YYLYxAXyBukpAjETbgwnuaT5YYrdo7ajgAYxLpknI4vjRI32
LHLHVZF6pIfWcTXf33pS36SYIaSx2xzt
=aXKv
-----END PGP SIGNATURE-----