-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache httpd
Advisory ID   : NCSC-2021-1086
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-44224, CVE-2021-44790
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20211223
Toepassing   : Apache HTTP Server (httpd)

Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Cybersecuritybedrijf Sophos heeft meer informatie gepubliceerd over
  de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-44224 en CVE-2021-44790. De
  inschaling wijzigt met deze informatie naar HIGH/MEDIUM.

Beschrijving
  Apache heeft twee kwetsbaarheden verholpen in HTTP Server. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44224 is aanwezig wanneer HTTP
  Server als forward proxy is geconfigureerd. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat om een denial-of-service te
  veroorzaken of mogelijk een cross-site request forgery-aanval uit te
  voeren. De tweede kwetsbaarheid, met kenmerk CVE-2021-44790, bevindt
  zich in mod_lua. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het
  veroorzaken van een denial-of-service of mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code. Alleen HTTP Server-configuraties die gebruik
  maken van mod_lua, zijn voor deze kwetsbaarheid kwetsbaar.

  Cybersecuritybedrijf Sophos heeft een uitgebreide blogpost
  geschreven over deze kwetsbaarheden en raadt gebruikers aan om na te
  gaan of zij httpd gebruiken en vervolgens zo snel mogelijk te
  patchen. Voor meer informatie zie:

  https://nakedsecurity.sophos.com/2021/12/21
   /apaches-other-product-critical-bugs-in-httpd-web-server-patch-no
   w/

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in HTTP Server 2.4.52. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYcScPuEs56R4sCd0AQpxggv+McJUzHevrzDcnJGdlTvyyuxOHC8rOBFz
Mclp8qjx9tttpJDmwAlXMW5W5C8mrH4/9yFQrKkTfv5ovv81QdL3qn76K29XAfFh
cY07Kvf09ksvdJ/URB/x6icWL3x/DmXy1GGWAwgaYL/UHksh0lk5pPZ9pvxuc9os
0AzP/Jd4tSVcBMobIcixoc7sUbcsfKZKCPj4JOFbP4IWjQ7Zq5iginB6Pp8GpvgF
j1VD9eMUPmR2vcsJYZ13z7Dh6THcXS5I0agBpX1nxpLG8WS/O/e6i2edwsGR0L2T
qCvYFf+WVX7fpVS1Ixj6RkFoE5AXAPJY5MB5dguIV8bKW2XXFXpDDfHE2GNUkQaR
0Oe4N6rQg6gFkYT36QtZw5UaAsga0QSnhqBeqlWmV2BkgX14+lK1EsRCEDoSFscO
dahvWkLnMifh5iPzFbJcmffw8PYgRZA+4EjPTy9+WfUbpORs/A9qc/0Oj8BMw6OF
zeENs0W36NigRJPHCS8s1ktyGPZHIREk
=0UMM
-----END PGP SIGNATURE-----