-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache httpd
Advisory ID   : NCSC-2021-1086
Versie     : 1.07
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2021-44224, CVE-2021-44790
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220217
Toepassing   : Apache HTTP Server (httpd)
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         SUSE Linux Enterprise
         Ubuntu

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Linux Enterprise 12.

Beschrijving
  Apache heeft twee kwetsbaarheden verholpen in HTTP Server. De
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44224 is aanwezig wanneer HTTP
  Server als forward proxy is geconfigureerd. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende op afstand in staat om een denial-of-service te
  veroorzaken of mogelijk een cross-site request forgery-aanval uit te
  voeren. De tweede kwetsbaarheid, met kenmerk CVE-2021-44790, bevindt
  zich in mod_lua. De kwetsbaarheid kan worden misbruikt voor het
  veroorzaken van een denial-of-service of mogelijk het uitvoeren van
  willekeurige code. Alleen HTTP Server-configuraties die gebruik
  maken van mod_lua, zijn voor deze kwetsbaarheid kwetsbaar.

  Cybersecuritybedrijf Sophos heeft een uitgebreide blogpost
  geschreven over deze kwetsbaarheden en raadt gebruikers aan om na te
  gaan of zij httpd gebruiken en vervolgens zo snel mogelijk te
  patchen. Voor meer informatie zie:

  https://nakedsecurity.sophos.com/2021/12/21
   /apaches-other-product-critical-bugs-in-httpd-web-server-patch-no
   w/

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in HTTP Server 2.4.52. Voor meer informatie, zie:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) en Debian 11.0 (Bullseye) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2022/dsa-5035

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 35. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /BFSWOH4X77CV7AH7C4RMHUBDWKQDL4YH/

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheiden te
  verhelpen in SUSE Linux Enterprise 12 en 15. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de
  packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  SLES 12:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2022-February
   /021713.html

  SLES 15:
  https://lists.suse.com/pipermail/sle-security-updates/2022-January
   /010009.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5212-1

  -=IBM=-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld voor het Apache HTTP server
  component voor IBM WebSphere Application Server. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/6540288

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYg5X/RypWqw/ZiuAAQopWgwAwjiA/RIH9Or3/xdnk+Xtu/XYAUtR7D4J
mtRtPpD7c4+6kTUensANIxddRXi7U4GeLmQcMN5nPCVlGeCIjMbt1fV5dmm3IquI
TlpVY0YtZAP0LPSTztSm20rHqt6OxdpDbGxMaj6QXVWjhNnyg2MHWrrfgJEbAnd3
pRRz+7jftrT/ipkXfSpChrJWE+SUrOg2Bcd2AvBBenrebbtktRqEVfaj4RLu9J8y
84ZGPDKXWD54sZVMcFdAypmDTEFTSxEhj6hvOPavmwkfZYf2M3gA9y945kDgWXbb
1dPzg7WqGHNKVYaqAF9O8SYymV1gwjGCQMaEhmXzEcu0PExlyBn1wZbcK4oLy1FK
4GMHRvu1v6e5s7FE0hHPa/otjfn4NVHDiMRMQMgJ59jfLWW8z4U0oE7PBK0vT1tR
16aXBemLktpj0SRFAgxnjvbGn7xborIM5FROc+7lC3v3ro58Yitwqg2qrxf8HVuu
I9OkIIlnoI4jtQg4mBPeYs6m6T3aw0jC
=qoVi
-----END PGP SIGNATURE-----