Kwetsbaarheid verholpen in Apache Log4j

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 29-12-2021 NCSC-2021-1094  
 
low
high
Signed-PGP →
 
29-12-2021
low
high
NCSC-2021-1094 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Apache Log4j. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44832 stelt een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren. Om de kwetsbaarheid uit te buiten moet een aanvaller de mogelijkheid hebben een configuratiebestand aan te passen waar de kwetsbare Log4j functionaliteit gebruik van maakt. De aanvaller moet een configuratiebestand wijzigen en daarin een JDBC appender toevoegen waarbij de data-source verwijst naar een malafide JDNI-uri, die als gevolg code kan laten uitvoeren.

Ondanks dat er raakvlakken zijn met de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44228 (zoals beschreven in NCSC-2021-1052) is ervoor gekozen om voor deze kwetsbaarheid een nieuw beveiligingsadvies uit te geven, omdat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44832 minder ernstig is dan de kwetsbaarheden beschreven in NCSC-2021-1052. De inschaling van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-44832 is LOW/HIGH.

Deze kwetsbaarheid is ontdekt door securitybedrijf Checkmarx dat een uitgebreidere blogpost heeft geschreven [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Apache Log4j

Alle versies vanaf 2.0-alpha7 tot en met 2.17.0, met uitzondering van 2.3.2 en 2.12.4

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Log4j hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-44832

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

De mogelijkheid om configuratiebestanden te wijzigen is normaliter niet zonder meer mogelijk. Daarom schaalt het NCSC de kans dat deze kwetsbaarheid wordt misbruikt in als LOW.

low
∑ = 21
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 29-12-2021 NCSC-2021-1094  
 
low
high
Signed-PGP →
 
29-12-2021
low
high
NCSC-2021-1094 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.