-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2022-0003
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0096, CVE-2022-0097, CVE-2022-0098,
         CVE-2022-0099, CVE-2022-0100, CVE-2022-0101,
         CVE-2022-0102, CVE-2022-0103, CVE-2022-0104,
         CVE-2022-0105, CVE-2022-0106, CVE-2022-0107,
         CVE-2022-0108, CVE-2022-0109, CVE-2022-0110,
         CVE-2022-0111, CVE-2022-0112, CVE-2022-0113,
         CVE-2022-0114, CVE-2022-0115, CVE-2022-0116,
         CVE-2022-0117, CVE-2022-0118, CVE-2022-0120
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220105
Toepassing   : Google Chrome
Versie(s)    : < 97.0.4692.71
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Google heeft weinig technische details over de kwetsbaarheden
  publiek beschikbaar gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 97.0.4692.71. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2022/01
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYdWI1+Es56R4sCd0AQq0ewv+OIzOsgp3zzahxto0f7fJ+jhjB2tHb+9n
3jM/+hSw0iSAU20zovud/Abk2wdeIs6sOJqlvt3UKtoucU6llhlOz9obJE8WJTlB
C++AneMuraA/XZGPv0PqppipcslLZawwP41U3Ir5V3OvQokogfatQo1UTSWXTTtz
ZqY3mGY4OXDkziE50pk+fH+/4Wi8fVqFUx1mddaE/lGxJQvO4ghj2EoDAU7PMA9g
14LTGZJwrjrM8C2+EIvmCNBslZb0l7G45Vng+awdiEC1Zx8eUDnNLUsveB6kse24
f6MY3TnO6YHEUuEFHwQCFi077qWV1r1/LLx3/ufC59O0JaLciIutQzNjjgNpK+BI
aVS74XhYxD74CUxCaU/ykWlO/caBvEgPjXTTsyYywlqARmHZEtIsHf45J62Podgu
DBGh1ZAeUhpH97XKHPUQEzQ23JxKUhkj5R8Bm3AWfgaCQ4rZMqG2F5snq5jqroeV
z0JOnTSWjqeFza5ysBtuhx9NDVAP7kbP
=TM36
-----END PGP SIGNATURE-----