-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome
Advisory ID   : NCSC-2022-0003
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-0096, CVE-2022-0097, CVE-2022-0098,
         CVE-2022-0099, CVE-2022-0100, CVE-2022-0101,
         CVE-2022-0102, CVE-2022-0103, CVE-2022-0104,
         CVE-2022-0105, CVE-2022-0106, CVE-2022-0107,
         CVE-2022-0108, CVE-2022-0109, CVE-2022-0110,
         CVE-2022-0111, CVE-2022-0112, CVE-2022-0113,
         CVE-2022-0114, CVE-2022-0115, CVE-2022-0116,
         CVE-2022-0117, CVE-2022-0118, CVE-2022-0120,
         CVE-2022-21929, CVE-2022-21930, CVE-2022-21931,
         CVE-2022-21954, CVE-2022-21970
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20220110
Toepassing   : Google Chrome
         Microsoft Edge
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft heeft updates beschikbaar gesteld voor Microsoft
  Edge. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren
  die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)

  Google heeft weinig technische details over de kwetsbaarheden
  publiek beschikbaar gesteld.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Chrome 97.0.4692.71. Voor meer informatie, zie:

  https://chromereleases.googleblog.com/2022/01
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Microsoft Edge, gebaseerd op Chrome 97.0.4692.71.
  Microsoft heeft nog vijf kwetsbaarheden extra verholpen ten op
  zichte van de Google Chrome update, het gaat om CVE-2022-21929,
  CVE-2022-21930, CVE-2022-21931, CVE-2022-21954 en CVE-2022-21970.
  Voor meer informatie, zie:

  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYdwxwOEs56R4sCd0AQr2MgwAjswS1BwQ3VBE/W876YUbXuC5u0lFnIn9
it4cOkjU7gc1CZtJQP0qyMmVsnig1E+vUN15d5K/uDZ2NNPV20jC0JzqRcU4dBcr
xsee+Yo080oImvjbqhd6KeReV8jYs8joiGblUvQfRXWwsK/hDrhXQwuMw4JbiiWE
hLbB8VB893zRu11qerS/6yXLrgNsdhoRnzXIJuso35vzhIvt5Kn1ThVa5ELTveIB
NL9Nve7C+w0gMsQr9gJqjMaMdpu9Ku8hijCX3ODW/0VQ3mpPC8Y0v00Lkh/v0+wQ
IqVltNfdVnVNV31Pum3ZmGL+peaDz8LHHxp81XaLr1wZbp2kR3e/eybFz2/dpSS4
8+vYqqGe0ac32vdYHBbLtOm20qRcJOHlV0lrtmQwcQAIq7KM2FYKZEv3pBZHvsLG
bIU3e4iGz4ZLW6SRCSzZw+gR0u9CkVhZneKhcvqu62F75FGIRvnAZd6p3tXsonQV
GSN2hpWUJB7lLrsAi0N4lEZItonKs8DB
=9kSF
-----END PGP SIGNATURE-----