Rootkit aangetroffen in HPE iLO omgevingen

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-01-2022 NCSC-2022-0006  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0006 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Beveiligingsonderzoekers van AmnPardaz hebben een onderzoek gepubliceerd over een rootkit die is aangetroffen in HPE iLO systemen. De malware, "iLOBleed" genaamd, is onder andere gebruikt om de harde schijven van een systeem te wissen. Omdat het iLO subsysteem uitzonderlijk hoge privileges heeft, betekent compromittate ervan dat er verstrekkende gevolgen kunnen zijn voor de integriteit van het reguliere besturingssysteem.

Omdat de malware een verregaande mate van persistentie bewerkstelligt, is het updaten van firmware naar de meest recente versie, ten tijde van schrijven, niet afdoende om een gecompromitteerd systeem te ontdoen van de malware.

Op dit moment is er nog geen onafhankelijke bevestiging van het onderzoek door AmnPardaz.

Vooralsnog zijn er enkele indicators of compromise (IOC) die gebruikt kunnen worden in eigen onderzoek:

  • de achtergrondafbeelding op het inlogscherm van een gecompromitteerde iLO correspondeert niet met het weergegeven versienummer
  • er zijn drie bestanden die aangetroffen kunnen worden in het interne NAND-geheugen die duiden op de aanwezigheid van de rootkit.
    Voor details en verdere uitleg verwijzen wij naar hoofdstukken "1.2 Indicators Of Compromise (IOC)" en "3.2.3 Malware Artifacts" van het oorspronkelijke onderzoek.

Het is goed gebruik systemen als de HPE iLO in een netwerksegment te ontsluiten waartoe alleen beheerders toegang hebben.

Zie onderstaande pagina voor het onderzoek van AmnPardaz [Link]

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

HP Integrated Lights Out (iLO)

Oplossingen

Oplossingen

De oorspronkelijke onderzoekers hebben aangegeven aanvullende tooling beschikbaar te stellen waarmee onderzoek gedaan kan worden om de rootkit te detecteren.

HPE heeft aangegeven dat er misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid met CVE-kenmerk CVE-2017-12452 om de rootkit te installeren. Zie onderstaande pagina voor meer informatie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2017-12542

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 20
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Administrator 1
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Nog niet 3
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 10-01-2022 NCSC-2022-0006  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0006 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

HPE heeft informatie beschikbaar gesteld over de kwetsbaarheid die is gebruikt door de beschreven rootkit. Voor meer informatie zie "Mogelijke oplossingen".

  Versie 1.00 05-01-2022 NCSC-2022-0006  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
05-01-2022
medium
high
NCSC-2022-0006 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.