-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Rootkit aangetroffen in HPE iLO omgevingen
Advisory ID   : NCSC-2022-0006
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220105
Toepassing   : HP Integrated Lights Out (iLO)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Beveiligingsonderzoekers van AmnPardaz hebben een onderzoek
  gepubliceerd over een rootkit die is aangetroffen in HPE iLO
  systemen. De malware, "iLOBleed" genaamd, is onder andere gebruikt
  om de harde schijven van een systeem te wissen. Omdat het iLO
  subsysteem uitzonderlijk hoge privileges heeft, betekent
  compromittate ervan dat er verstrekkende gevolgen kunnen zijn voor
  de integriteit van het reguliere besturingssysteem.

  Omdat de malware een verregaande mate van persistentie
  bewerkstelligt, is het updaten van firmware naar de meest recente
  versie, ten tijde van schrijven, niet afdoende om een
  gecompromitteerd systeem te ontdoen van de malware.

  Op dit moment is er nog geen onafhankelijke bevestiging van het
  onderzoek door AmnPardaz.

  Vooralsnog zijn er enkele indicators of compromise (IOC) die
  gebruikt kunnen worden in eigen onderzoek:
  - de achtergrondafbeelding op het inlogscherm van een
  gecompromitteerde iLO correspondeert niet met het weergegeven
  versienummer
  - er zijn drie bestanden die aangetroffen kunnen worden in het
  interne NAND-geheugen die duiden op de aanwezigheid van de rootkit.
  Voor details en verdere uitleg verwijzen wij naar hoofdstukken "1.2
  Indicators Of Compromise (IOC)" en "3.2.3 Malware Artifacts" van het
  oorspronkelijke onderzoek.

  Het is goed gebruik systemen als de HPE iLO in een netwerksegment te
  ontsluiten waartoe alleen beheerders toegang hebben.

  Het NCSC houdt de ontwikkelingen in de gaten en werkt dit
  beveiligingsadvies bij wanneer aanvullende informatie beschikbaar
  komt.

  Zie onderstaande pagina voor het onderzoek van AmnPardaz:

  https://threats.amnpardaz.com/en/2021/12/28/implant-arm-ilobleed-a/

Mogelijke oplossingen
  Er is op dit moment geen oplossing beschikbaar om gecompromitteerde
  systemen te herstellen. De oorspronkelijke onderzoekers hebben
  aangegeven aanvullende tooling beschikbaar te stellen waarmee
  onderzoek gedaan kan worden om de rootkit te detecteren.

  Tevens heeft HPE nog niet gereageerd of aanvullende informatie
  beschikbaar gesteld.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYdWXdOEs56R4sCd0AQo6cgv6Az9wtEByEeUK9k1oYXy5esyEuGQGMb6+
SBu75ZH+CZu+ht91UrvJAEC2nj4+OJLwIt+1kt6OgM7JQdrPkjHB8rXv3W7mCkPg
SQPAL3ihk8JelE/IGEznbqb3EG/5DJCVXGz23ZuOnRm4xmrPQaVGe03jK7naxGo6
fkNgIRDIw9/zoOUxPXz2iDAI815lPuDkfI8cQHTA6IYJThQob6VdwCdNHsO4DdjO
PAH+a8zkQDyqEyDOW2280gm9r2R/EuI/1G1poSWcA6z//eaPmsdbUEVWvDPfRaGB
L/7ex5lFJWbazkWxTaBe7d1j6Lok97jIJrP0jExkzecwK1SpltO3Xt+LSeLK+VrJ
mLJE/GmeNo4sPJQp7oQkPGBJrS9qLus018NOSHGiTXW4txbC7x0pDp5BTeq86/EQ
XosEUdcS4fqPzATXIz+UpvuSJdacyZyWtWoSS/uPppMn+XrFh49roBBT0DiOuox/
JJ2YwHv05IxMyIMACXs6qdrhgGcqK/Gi
=vo2W
-----END PGP SIGNATURE-----