-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Rootkit aangetroffen in HPE iLO omgevingen
Advisory ID   : NCSC-2022-0006
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-12542
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220110
Toepassing   : HP Integrated Lights Out (iLO)
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  HPE heeft informatie beschikbaar gesteld over de kwetsbaarheid die
  is gebruikt door de beschreven rootkit. Voor meer informatie zie
  "Mogelijke oplossingen".

Beschrijving
  Beveiligingsonderzoekers van AmnPardaz hebben een onderzoek
  gepubliceerd over een rootkit die is aangetroffen in HPE iLO
  systemen. De malware, "iLOBleed" genaamd, is onder andere gebruikt
  om de harde schijven van een systeem te wissen. Omdat het iLO
  subsysteem uitzonderlijk hoge privileges heeft, betekent
  compromittate ervan dat er verstrekkende gevolgen kunnen zijn voor
  de integriteit van het reguliere besturingssysteem.

  Omdat de malware een verregaande mate van persistentie
  bewerkstelligt, is het updaten van firmware naar de meest recente
  versie, ten tijde van schrijven, niet afdoende om een
  gecompromitteerd systeem te ontdoen van de malware.

  Op dit moment is er nog geen onafhankelijke bevestiging van het
  onderzoek door AmnPardaz.

  Vooralsnog zijn er enkele indicators of compromise (IOC) die
  gebruikt kunnen worden in eigen onderzoek:
  - de achtergrondafbeelding op het inlogscherm van een
  gecompromitteerde iLO correspondeert niet met het weergegeven
  versienummer
  - er zijn drie bestanden die aangetroffen kunnen worden in het
  interne NAND-geheugen die duiden op de aanwezigheid van de rootkit.
  Voor details en verdere uitleg verwijzen wij naar hoofdstukken "1.2
  Indicators Of Compromise (IOC)" en "3.2.3 Malware Artifacts" van het
  oorspronkelijke onderzoek.

  Het is goed gebruik systemen als de HPE iLO in een netwerksegment te
  ontsluiten waartoe alleen beheerders toegang hebben.

  Zie onderstaande pagina voor het onderzoek van AmnPardaz:

  https://threats.amnpardaz.com/en/2021/12/28/implant-arm-ilobleed-a/

Mogelijke oplossingen
  De oorspronkelijke onderzoekers hebben aangegeven aanvullende
  tooling beschikbaar te stellen waarmee onderzoek gedaan kan worden
  om de rootkit te detecteren.

  HPE heeft aangegeven dat er misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid
  met CVE-kenmerk CVE-2017-12452 om de rootkit te installeren. Zie
  onderstaande pagina voor meer informatie:

  https://support.hpe.com/hpesc/public
   /docDisplay?docId=emr_na-a00120318en_us

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYdwxkeEs56R4sCd0AQo3LAwAkbKeIoaP5vBTOwh49J+NQ8LJfD3jECwo
yopAM2qL4Rgr6GEGzvC7HxkdpkJjDPguBkebo4GgKjVW8pRW/6df0wzAQHoV3Wy6
zLMPgoIq5o55uZi8qEVXEo6wnPRJpXfkM+9WrsFgj6TuRsVnUw3XRKkkYe08XHmk
5e6OyG+gd/XWoISkLDVJB+ie6xyalbuzeaHneT7Y1EQAfzniDUxRNZlVzzLeZ49+
vMvQug5TvD9oOceMUPr5DGAh1pauvKmb8mSagx5dzLJpePqXZ4rALBwoexYrQf95
AOGtUl2y1x6Y2OAIPcHpFGwmNWi2oqoTojdRj5Hzn6QoK8zxk9lzSQjESjnzu4LG
cQfTwRP3OK8CLJnpr5vTI2OPSU5dtTbWIIQpllmP8OXeyPkPJH1x/Mxf4qWBPNlv
P7hRk81MzOieW04Vl9TxFtDnsT+5vzM6hwZsKj1obQY5y3P0FCi1SXOKbVD99bmF
38N14d8LSyzinhE772dkHgegt6Ppx6FV
=RDvh
-----END PGP SIGNATURE-----