Kwetsbaarheid verholpen in H2 Database Console

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 07-01-2022 NCSC-2022-0010  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
07-01-2022
medium
medium
NCSC-2022-0010 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in het Console component van H2 Database. Deze kwetsbaarheid stelt een lokale kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren onder rechten van de applicatie.

Onderzoekers van JFrog hebben deze kwetsbaarheid gevonden bij aanvullend onderzoek naar Java-kwetsbaarheden naar aanleiding van Log4j.

De kwetsbaarheid is het gevolg van een onveilige manier waarop JNDI-lookup-functionaliteit is geïmplementeerd. Dit heeft dezelfde oorzaak als bij Log4shell, echter betreft het hier twee verschillende producten. Bovendien is de Console in een standaardconfiguratie uitsluitend te benaderen vanaf het lokale systeem.

Het is goed gebruik om interfaces zoals deze niet naar het netwerk te ontsluiten en uitsluitend lokaal te benaderen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

H2 Database Engine

< 2.0.206

Oplossingen

Oplossingen

H2 heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in H2 Database. Voor meer informatie, zie [Link]

Voor updates voor producten waarin de H2 Database als component is verwerkt, bent u mogelijk afhankelijk van uw leverancier. Wanneer u een van deze producten gebruikt, is het aan te bevelen om de updates van uw leverancier te monitoren.

Tevens heeft JFrog mitigerende maatregelen gepubliceerd voor deze kwetsbaarheid. Zie onderstaand artikel voor deze maatregelen en verdere toelichting [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-42392

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 07-01-2022 NCSC-2022-0010  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
07-01-2022
medium
medium
NCSC-2022-0010 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.