-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WordPress
Advisory ID   : NCSC-2022-0011
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     :
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20220110
Toepassing   : WordPress
Versie(s)    : < 5.8.3
Platform(s)   :

Beschrijving
  De ontwikkelaars van WordPress hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen. Een kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting
  (XSS) aanval en het uitvoeren van SQL Injection.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van WordPress hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://wordpress.org/news/2022/01/wordpress-5-8-3-security-release/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYdwxdeEs56R4sCd0AQrmTwv/Sq1iC1aiusy+xDBAamWrSPTU6YT7PfnB
AJuPwTWYDMpsSdkt/6Sd0UvoYtt+VcJU+sVLuNTu04pWe0lIWfWq4vDFltRNu0EC
LK1ShRxBb5NmS08caIMVJ+00cAAQ0JK1Qh+9G8zYJo3lEAzyiJCHfhMjE/BeZHKW
6KNqWR3ikrcRkJESw4G6upP8xvF4y9xg53fD/GxYwFKYV3itE6lp/l3ahuMXoEAr
jgPx+iOf2WecJTzKJfqcQ5CMvLWnlpfFBt4TNK1m2xDtvY3qj3wb/SzYopMpWFc+
VRyfcqlQ7o8unsp2sK+9T1a0TqDrpBUMk6KQtpfCkcsJpVWKhR/o77dLo8nltyrz
H8qhzi1ZXAp5zm5nM3UeYUBPOnQgmJNSbhzKpb16l7PynS4TsEK4XCSOQ6hV+WXE
GOEC6yqi18QJeLG98XqCSrkx+8jEs2YPlnAWF4o9/QbxUAHzZOmXSWISRILu2Akx
moUP/sAJzPJ+xxLr4WziKyczGKu/hqFU
=j+6O
-----END PGP SIGNATURE-----