-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in WordPress
Advisory ID   : NCSC-2022-0011
Versie     : 1.01
Kans      : high
CVE ID     : CVE-2022-21661, CVE-2022-21662, CVE-2022-21663,
         CVE-2022-21664
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         SQL Injection
Uitgiftedatum  : 20220111
Toepassing   : WordPress
Versie(s)    : < 5.8.3
Platform(s)   :

Update
  Er is proof-of-concept code verschenen voor de kwetsbaarheid met
  CVE-kenmerk CVE-2022-21661. De inschaling is hierdoor aangepast naar
  HIGH/HIGH.

  Tevens voegt deze update de CVE-kenmerken toe die zijn toegewezen
  voor de beschreven kwetsbaarheden.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van WordPress hebben meerdere kwetsbaarheden
  verholpen. Een kwaadwillende op afstand kan deze kwetsbaarheden
  mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van een Cross-Site Scripting
  (XSS) aanval en het uitvoeren van SQL Injection.

  Er is een publiek proof-of-concept beschikbaar voor de kwetsbaarheid
  met CVE-kenmerk CVE-2022–21661.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van WordPress hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  https://wordpress.org/news/2022/01/wordpress-5-8-3-security-release/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYd1tWeEs56R4sCd0AQr8/Av/dfn6CMc+14OT5GTeCaOfKvXgvn+H0KVB
1t9ZvYklV5jqYozEvDJ605Bf6hqD/Qqd9h5T06IK5o2tLtG3jRaNtO7VXvcUc23H
GgseD6CLMpoGza3kAUdAv9SCL7CBIZ5ePURCk2jMOAv/k4BnF/vBOxlg+/sy2f3X
YUIrixIB+s7HwRBQMDPvHoEYElWyJ6Id6LJgFlLMTzIX79R4qhJGOLizv9SDzXfq
oeNeYW5V77BJ/0lk/S6Qv2fjvwBER9ukK7+uaV/pDT6dFOYM5LJdQM7zr4PNXN9t
NSpIzqvD62XES6HZLhCqIki6SoBl2y2yHhZEcaMRNXYXj2a8TR5ERP1c7zYAJxcV
ucegnHl/FXQJYQEi5JQvSEtOxdrFoTO8pevHKXinnusihtXOAwPQKUTnQ3J8xEmk
MpTDJj8oOZ3TlgdrQz4U/heUjsL/ahpl0P/NHvnCgcMlj0YgmVagdcKZBU9Dn7WH
aaOvlXAl1VnXJRHbfHhjN56s13Yxw2Rr
=xAJa
-----END PGP SIGNATURE-----