-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0012
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-42066, CVE-2021-44228, CVE-2021-44234,
         CVE-2022-22529, CVE-2022-22530, CVE-2022-22531,
         CVE-2022-42067
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20220111
Toepassing   : SAP HANA
         SAP LVM (Landscape Virtualization Management)
         SAP Netweaver
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in SAP producten. De kwetsbaarheden
  stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die
  leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Cross-Site Scripting (XSS)
  * (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=596902035

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYd1Ph+Es56R4sCd0AQqSVAwAuh5FnVsYUPrHh/80Cn8zQcpG6QmlSlkE
NLBfWBEFpyoc7Ey/3OwuosKd4bY1s5uuBbAS+T9w+i2RcLqd5zA5gurNfWlORFl3
YlzxviNNO0TYeSsF0+1MPkNAPZKiI5fzQgtDaR4Qgm0krde/a4BVB1fj/PxbC1ZQ
ZV2xxaj3FO2A/s3/aZwJvF3GfiZVIxj03x9yZOE7pFTWTi94wTMV48vsU3l/+u1/
oUTOf97Xf3rw1NnKrFh6R4evRN7fohpZxuc0IJ8Prp64GhWtld60TueTYo+kAbws
KnfoytxE5o6WWFo3M0z7hJM//4HkpALM/sV45gUb4Gd+heLzv+cr4OE1laQdWwp0
yRCb9rXAjy2h8aAHn30XgFDL8NKNopiPaJDtx2XXSGeKgoKkPDiufcTEJWCara+Z
KcFc1EUEnaKteZp0BW8gFgBbqyMZFho1mq3pwWsis8OP/1c/LhDLjmI7dLq4ZI9W
prE4LpnIk8DU9hLB+dQ2cI5HYdPomV/w
=LCOO
-----END PGP SIGNATURE-----