-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2022-0017
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-21846, CVE-2022-21855, CVE-2022-21969
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
Uitgiftedatum  : 20220111
Toepassing   : Microsoft Exchange Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange
  Server. De kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende
  met toegang tot het netwerk van het slachtoffer in staat
  willekeurige code uit te voeren.

  Overzicht van verholpen kwetsbaarheden:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-21846 | 9,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-21855 | 9,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2022-21969 | 9,00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates zo
  snel mogelijk te installeren. Meer informatie over de
  kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele
  work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYd3LQOEs56R4sCd0AQqqjQv/XkwgojF1PaZbLgQ0q7jDD2XK/M20cwRF
BS1xTxGSrmYiF3w+E3bGly56m0VXNGoFsSfuIEPr80UgQokRbb5Dks5NcRhtnlpO
+E8Uu3qPW33xKYuiAoJAI8CnDWw4WUnk84o78+m7xDxfdzuzvdJK0uBGAl6C/YCO
0z47tojgdF24HQSyhdNXLbTG+ZBPuVvqW/jaO9WOxtdxaqqF4Llk8VBdMRnicmLb
9vPpB1Rto51+VFBgNGV4DPN+PbBGPgf1/oVi2vtgx/O+Odb2e/ColiDmFkyjX/jy
yhdK6xOQaUH6OMYh8NXFdUpv1C1SFqLphCrM0WTWA0msmHOjGiqTUl9eXkbcCv+h
S6ihGcqqrJi369pOpnBeonTXwTBelsMDtLNOyhwk9DhtTvfFssKojzBlyOWyZ6GO
RuV9L4BFle49zyS4cdSzXEOT/XHErc2fp2LtzTYrTG3qREipH6KaWfOTBe9mdDKS
FyLvYcQ+5RfFt5IZCPy3CDjV/Rq8i4TL
=6sd/
-----END PGP SIGNATURE-----