-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2022-0018
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2022-21837, CVE-2022-21840, CVE-2022-21841,
         CVE-2022-21842
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220117
Toepassing   : Microsoft Excel
         Microsoft Office
         Microsoft SharePoint
         Microsoft Word
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Microsoft heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Microsoft Office for Mac. Bij de initiele publicatie
  liet Microsoft weten dat deze later zouden volgen. De regel over het
  ontbreken van de updates van Office for Mac is met deze update
  verwijderd.

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen
  uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Verhoogde gebruikersrechten

  De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2022-21837 beschrijft een
  kwetsbaarheid in Microsoft SharePoint Server waarbij een
  geauthenticeerde kwaadwillende op afstand verhoogde rechten kan
  verkrijgen. Sharepoint is een informatieplatform, het is daarom
  aannemelijk dat deze verhoogde rechten worden gebruikt om toegang te
  krijgen tot (gevoelige) data.

  De kwetsbaarheid met het kenmerk CVE-2022-21840 stelt een
  kwaadwillende op afstand mogelijk in staat om willekeurige code uit
  te voeren onder rechten van de applicatie. Hiervoor moet een
  slachtoffer worden verleid tot het openen van een malafide bestand
  of link.

  In onderstaande tabellen is een overzicht te vinden van de
  kwetsbaarheden die door Microsoft zijn verholpen.

  Microsoft Office Word:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-21842 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-21837 | 8,30 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-21840 | 8,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office Excel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2022-21841 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeWGyOEs56R4sCd0AQo6vQv/a52ZgEkcqAl03NuaPICBXtd/f88A60lj
mKtSsRYBsDa+rH/0OgiIA7pFQiE03pfJGf2IS7PiWl+xUBNtgd4Wgj4Ek8ZAxhnX
OHvFu+Sc0KVk2KHLHt6BB5Wl4bdcw0sJtAUGfngQKXjuYSmYHbshlmKYwjvF5Fwa
W9AHHrA8rLo+czZ1E6JUgPSjLT1aGGAEAlabxmnGIJA/XX0k7G6tNOdUc5olpgj7
XtNg4qMCDn7jj8xbZARHL85o9NWVBs18d3sIIdzlTAWuOEiEh1+L8A0Z3XuEmkLx
r4RGy2nKpQJySM0m0CQJqTLVTT1Kuy1s+NSn0aCZoquWz11ATv89/ayDiwmTHQs/
yCCtRbj3nB+FVvlWLi0Egz/bL/8i41taOWyBZDEg7eSi6ToXMpQA1h3NywKmy8Zx
1X3RUr8jv/mOmx59poAYZg07JwDrddhJ7oHNyAFmLZIdPBXhTpsvdQM0YdyGqofD
69elG2b4b7t693xMqU/3MjPGTCNsYZSC
=WjcP
-----END PGP SIGNATURE-----