-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe-producten
Advisory ID   : NCSC-2022-0020
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-4441, CVE-2021-4442, CVE-2021-43752,
         CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187,
         CVE-2021-44700, CVE-2021-44701, CVE-2021-44702,
         CVE-2021-44703, CVE-2021-44704, CVE-2021-44705,
         CVE-2021-44706, CVE-2021-44707, CVE-2021-44708,
         CVE-2021-44709, CVE-2021-44710, CVE-2021-44711,
         CVE-2021-44712, CVE-2021-44713, CVE-2021-44714,
         CVE-2021-44715, CVE-2021-44739, CVE-2021-44740,
         CVE-2021-44743, CVE-2021-45051, CVE-2021-45052,
         CVE-2021-45057, CVE-2021-45058, CVE-2021-45059,
         CVE-2021-45060, CVE-2021-45061, CVE-2021-45062,
         CVE-2021-45063, CVE-2021-45064, CVE-2021-45067,
         CVE-2021-45068
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20220112
Toepassing   : Adobe Acrobat
         Adobe Bridge
         Adobe Illustrator
         Adobe InDesign
         Adobe Reader
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple macOS
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft in meerdere van zijn producten kwetsbaarheden verholpen.
  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
  aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Verhoogde gebruikersrechten

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Voor algemene informatie over de uitgebrachte beveiligingsupdates,
  zie:

  Adobe InDesign:
  https://helpx.adobe.com/security/products/indesign/apsb22-05.html

  Adobe Bridge:
  https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb22-03.html

  Adobe Illustrator:
  https://helpx.adobe.com/security/products/illustrator/apsb22-02.html

  Adobe Acrobat and Reader
  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb22-01.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYd7K3OEs56R4sCd0AQr7gAv9FC6gfnoi3HTNZISoKemG7EC7mR+SVONn
xZ9+Pi+Dhk9XHPgdVU4lnbRapJQIORKDwkEqhQNCLbvp0YMszzNIkDMwhANdteRh
5c2a+mtR57Zveao0b3uBqmhKCxfCe/htzWBB9vA+QPDzzWLGT+lz3hjZYPDmnWTd
BQUkX9JDct5ivf9jq7i+LRH7mtwGBdqBAf5n5BQeZkct7UTrhyGwSAWyOj/5r9Sf
REpqOKwQ+eOQe86b9jU4g2Sh6oLM0kL0cNUmZ9xEydiRNFT/71BcmgkM93vdvimk
NigX+2C3Y4S/h3KTlgYXOUfBfU5x8U9GIyB5EmteYC3AmefPRZyRiUY4yKecNFU4
pISlZYU3fDLRtQmzPpnmv6sqlP7j3eHlgMMnON3989bIZIoqCleezQLrxTXB+5Yr
dItAjuy22rNXvnM1f7Qukep3p7RNEueIIDueoAx/bTgfG7E9i98VBu1UgItk8+qa
CYV3dr8M/ICC6itRL6GUGnalnepX8DaB
=/AMB
-----END PGP SIGNATURE-----