-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript
Advisory ID   : NCSC-2022-0021
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-45944, CVE-2021-45949
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20220113
Toepassing   : Artifex Ghostscript
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Ghostscript. Een kwaadwillende
  kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te
  veroorzaken. Hiertoe dient een speciaal geprepareerd PostScript
  bestand verwerkt te worden door de Ghostscript instantie.
  Omdat Ghostscript veelal is gebruik op printservers in combinatie
  met CUPS, bestaat de mogelijkheid dat een kwaadwillende een
  printserver buiten dienst kan stellen door misbruik te maken van
  deze kwetsbaarheid.

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS,
  20.04 LTS en 21.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://ubuntu.com/security/notices/USN-5224-1

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 1298)
Charset: utf-8

wsDVAwUBYeAPmuEs56R4sCd0AQpocwv/Q9eNiBQ915H81elQuKeKHL9tU71hfq+g
Vql9deKTrRhgATYBweWbt+oaEbnK4To6dCP7RdfQMsZLR6skcP8Yknx01lCHrWtZ
7UqmQXcP557yqVIminnFOHAI0lfDJW39w8SegILlMaw5Li0TPss5zTCDdhd093do
c1+6XuckiGIV6732kwsoe+Q8y13w5uA1zG2fPzm2H5WYUVymkeNdjjHSW7LnaaRr
6GhrrW1w8VmumlSVkUQW2wb0gh8RYop0C1nsqkvo1i5m2wKZhkG8IUkqnJquk6NI
aAtghSzwk+7WQEXouqadknPkYpdhe28N9EjbGO7IEorWi8sQ1AQYvfwgW4T4w8Bx
SXLH62UgzBkr8m9qES4JpnwMD3hbEYl9efcC5lCLOes3Km+j0FC8wQMmw5xKtIHI
zT79vAf4jGIdcVVhpw95Cnnzu+b5gjQSFh1MT2KWQzG7380WtcUGVofQMZarHQzL
gri6orNC+jJm8bdRd2ehRh+gi/L+Vr53
=L3rK
-----END PGP SIGNATURE-----